Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) reageren enorm teleurgesteld op de stemming van het wetsvoorstel inzake verenigingswerk in de commissie Sociale Zaken. Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor de noden die leven in de georganiseerde sportsector. Het nieuwe systeem voor het verenigingswerk is financieel en praktisch onhaalbaar voor de sportclubs in ons land.

Op 23 april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving onbelast bijklussen waaronder het verenigingswerk valt. Dit betekent dat het verenigingswerk, zoals het vandaag actief is, uitdooft op 31 december 2020. Meer dan 70% van de mensen die actief zijn via dit systeem, zijn actief binnen sportverenigingen. Het vernietigen van deze regeling door het Grondwettelijk Hof heeft dus een grote negatieve impact op de sportsector.

Om de vele trainers, coaches, scheidrechters en juryleden niet in de kou te laten staan na 31 december 2020 moest er een nieuwe regeling worden gevonden binnen de federale regering. Op 29 september 2020 hebben VSF en AISF tijdens een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken hun gemeenschappelijk standpunt over een nieuwe wetsvoorstel kunnen geven. We hielden een pleidooi voor het strikt afbakenen van de profielen die in aanmerking kunnen komen voor verenigingswerk, zodat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt wordt uitgesloten. Ook hebben we zwaar aangedrongen op een administratief eenvoudig systeem zodat alle sportclubs, klein of groot, hiermee vlot aan de slag konden gaan. We hebben ook meermaals de hand uitgestoken om samen tot een oplossing te komen.

We hebben spijtig genoeg moeten vaststellen dat deze uitgestoken hand niet werd aangenomen en de voorbije maanden was het zeer stil op het vlak van het uitwerken van een oplossing voor de sportsector. Ook onze initiële contacten met het kabinet van bevoegd minister Vandenbroucke brachten geen duidelijkheid over hoe men de situatie wou oplossen.

Vorige vrijdag werden er dan – zonder voorafgaand overleg - ineens een hele reeks amendementen neergelegd in de commissie en werd het nieuwe wetsvoorstel met prioriteit behandeld in de Kamer. Een eerste analyse leerde ons dat het nieuwe wetsvoorstel de sportsector niet zou helpen, in tegendeel. Ondanks dat men het toepassingsgebied enkel beperkte tot de sport werden er ook extra fiscale lasten ingevoerd waardoor clubs tot meer dan 20% extra kosten moeten maken om dit nieuwe systeem te kunnen gebruiken. Daarnaast werden sommige bepalingen uit het arbeidsrecht opgenomen in de nieuwe regeling die ze praktisch onwerkbaar maakt.

VSF en AISF trokken dan ook afgelopen weekend aan de alarmbel in de hoop het tij nog te kunnen keren, maar we hebben moeten vaststellen dat er geen rekening werd gehouden met de opmerkingen uit de sector. Dat het nieuwe systeem onbetaalbaar is voor de sector legden de parlementsleden naast zich neer en ze keurden maandag dan ook hun voorstel inzake verenigingswerk goed. Het wordt later deze week naar alle waarschijnlijkheid ook gestemd door de voltallige Kamer.

Het BOIC, VSF en AISF betreuren dat het parlement nu een wetsvoorstel zal goedkeuren dat op het sportterrein niet uitvoerbaar zal zijn. De tienduizenden sportclubs zullen de dupe zijn van deze nieuwe regeling en zullen dit systeem niet kunnen gebruiken. Het is echt een gemiste kans om de sportsector in deze zeer moeilijke corona-tijden het hoofd boven water te laten houden. Indien men met de sector effectief rond de tafel was gaan zitten tijdens de afgelopen maanden hadden we zeker tot een regeling kunnen komen die voor alle partijen aanvaardbaar was.

Gezien de nieuwe wet maar maximaal tot het einde van 2021 geldt, roepen we de beleidsmakers nogmaals op om snel rond de tafel te gaan zitten teneinde een definitieve oplossing te vinden voor dit probleem. Een oplossing die gedragen wordt door het veld en die niet mijlenver afstaat van de realiteit. Wij blijven te allen tijde beschikbaar om tot een gedragen oplossing te komen.

Dit communiqué werd ondertekend door het BOIC, AISF en VSF als koepelorganisaties van de sportfederaties in België die samen meer dan 30.000 sportclubs en meer dan 2.000.000 actieve sportbeoefenaars vertegenwoordigen.

Meer informatie bij:

- BOIC: Matthias Van Baelen, Press Relations Manager, m.vanbaelen@olympic.be, +32 472 54 30 33

- VSF: Koen Umans, Voorzitter VSF, koen.umans@basketbal.vlaanderen, +32 495 27 48 79

- AISF: Serge Mathonet, Directeur AISF-AES, directeur@admin-aes-aisf.be, +32 476 33 01 32