Logo of Team Belgium

De raad van bestuur van het BOIC bijeengekomen op 24 april, duidde een nieuwe Ethische commissie aan. Deze commissie waakt erover dat de bestuurders van het BOIC handelen volgens de ethische code. Ze geeft advies bij mogelijke inbreuken op deze code of wanneer er zich een belangenconflict voordoet.

Samenstelling :

Voorzitter: Paul Urbain

Leden:

  • Cyriel Coomans
  • Eric De Boever
  • Anne d'Ieteren
  • Roger Vanmeerbeek
  • Jean-Michel Wyns