Logo of Team Belgium

Op 19 oktober verzamelden 40 coachen, team leaders, vertegenwoordigers van de gemeenschappen en experts in het kader van het ‘Olympic Coaching Platform’. Doel was om samen de evaluatie van de Olympische Spelen Rio 2016 te maken. Eddy De Smedt : “Ik wil iedereen die aanwezig was op het Olympic Coaching Platform van harte danken voor de positieve ingesteldheid en inbreng.“

Het olympische gezelschap werd verdeeld in 3 groepen : Franstalige coachen, Nederlandstalige coachen en de team leaders en debatteerde over :

- Sportieve evaluatie : prestaties, de selectiecriteria, …
- Logistieke evaluatie : de vracht, de vluchten, olympisch dorp, …
- Sportieve voorbereiding en stages (Lanzarote en Uberlandia).
- Evaluatie van de medische omkadering voor en tijdens de Olympische Spelen
- De Team Belgium kledij.

Het Olympic Coaching Platform werd gelanceerd door het BOIC in samenspraak met de gemeenschappen. Het brengt topsportexperts samen die kennis en ervaring over specifieke thema’s delen met de coaches en de gemeenschappen in voorbereiding van de Olympische Spelen.