Logo of Team Belgium

56 coaches, technisch directeurs, leden medische staf, team leaders, experten Prof Dr. Johan Bellemans, Chief Medical Officer Team Belgium en Jef Brouwers, sportpsycholoog en de topsport partners verzamelden op 30 oktober voor een online Olympic Coaching Platform. Het derde op rij dat online gehouden werd sinds het begin van de COVID-19 crisis. Thema deze keer was : “The importance of communication lines and alignment with Team Belgium”.

In de context van de coronacrisis werden technische directeurs, coaches en ook atleten gedwongen om aandacht te besteden aan scenarioplanning. Zowel binnen federaties als binnen Team Belgium werden protocollen ontwikkeld om een kader te bieden en zo correcte en snelle beslissingen te kunnen nemen en met verschillende scenario's om te gaan.

Uiteraard zijn protocollen alleen efficiënt en relevant als ze bekend, begrepen en toegepast worden door elk lid van het team. Het opzetten van de juiste communicatielijnen en de rol die iedereen daarbij speelt is cruciaal.

Bob Maesen, High Performance manager : “Tijdens een uniek en mondiaal evenement als de Olympische Spelen waar een aantal zeer verschillende stakeholders bij betrokken zijn, is het van het grootste belang dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan en dat iedereen inziet hoe essentieel communicatie en een goede samenwerking is. Met de infosessie “The importance of communication lines and alignment with Team Belgium” wou het BOIC het belang van efficiënte communicatielijnen en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, van atleten, coaches en technisch directeurs tot de Chef de Mission en terug, aantonen en nader toelichten.”

Het BOIC nam Julien Radart van Akkanto, een bedrijf gespecialiseerd in communicatieadvies, onder de arm die verschillende situaties – positieve zowel als negatieve - schetste die zich zouden kunnen voordoen tijdens de Spelen. Van daaruit werden strategisch advies op het gebied van communicatie en effectieve implementatie gecombineerd en verhelderd.

Save the date

In samenwerking met Sport Vlaanderen zal er een volgende Coaching platform doorgaan op 15 december (van 13u30 tot 17u15) waar er zal ingezet worden op enkele thema’s zoals bijvoorbeeld hitte-strategieën in functie van Tokyo en leiderschap in onzekere tijden. Meer informatie en een uitnodiging volgen.

Tijdens het Team Belgium virtual training camp staan er ook een aantal boeiende informatiesessies op het programma :

  • 18 nov (8u00 - 9u30) “The high performance secret: losing” - Richard Young
  • 19 nov (20u00 – 21u30) “The high performance mindset” – Peter Haberl
  • Tokyo preparation consult hours with experts :
    - Beat the heat
    - Recovery strategies
    - Nutrition

Olympic Coaching Platform

Het Olympic Coaching Platform werd gelanceerd door het BOIC in samenspraak met de gemeenschappen. Het brengt topsport experts samen die kennis en ervaring over specifieke thema’s delen met de coaches en de gemeenschappen in voorbereiding van de Olympische Spelen met het oog op de best mogelijke voorbereiding op Tokyo 2020.