Logo of Team Belgium

Op 15 december kwam het BOIC samen met de ministers van sport van ons land, Isabelle Weyckmans, René Collin en Philippe Muyters tijdens een vergadering ‘Olympisch Platform’. Dat is een samenwerkingsstructuur waarin de ministers van sport van de drie gemeenschappen en de voorzitter van het BOIC op geregelde basis samenkomen en met elkaar overleggen om de complementariteit en de efficiëntie op gebied van topsport te vergroten.

Op de dagorde stonden o.m. punten met betrekking tot de Olympische Spelen van Rio. Een debriefing werd gegeven over de recente competities en de resultaten van de Belgische atleten.

De Team Belgium-stage in Lanzarote van november vorig jaar werd besproken en de geplande preolympische stage in Brazilië toegelicht.

Ook de strijd tegen doping kreeg bijzondere aandacht van het Olympisch platform in een debat over de rol van de internationale federaties in de controles en de enquête van het WADA.