Logo of Team Belgium

Om dienstverlening te kunnen bieden die nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van niet-olympische federaties, heeft het BOIC een nieuwe adviescommissie opgericht: de Commissie voor niet-Olympische Federaties. Patrick Van Campenhout is aangesteld als voorzitter.  

De nieuwe Commissie voor niet-Olympische Federaties van het BOIC (afgekort CNOF) heeft als voornaamste doel de promotie van niet-olympische sporten, het bieden van ondersteuning aan federaties voor verdere professionalisering en het delen van goede praktijkvoorbeelden om atleten en omkadering te ondersteunen. Met deze insteek zal de commissie advies geven aan de raad van bestuur van het BOIC. 

Rol van de Commissie 

De CNOF zal advies verlenen aan de raad van het BOIC inzake niet-olympische federaties. Haar taken omvatten: 

 • Promotie van niet-olympische sporten, waaronder het stimuleren van de bekendheid en groei van niet-olympische sporten, door middel van gerichte initiatieven. Hieronder valt ook de promotie van de Wereldspelen.   

 • Professionalisering: Het bieden van ondersteuning aan federaties om hun werking te verbeteren, te professionaliseren en te voldoen aan internationale normen en standaarden. 

 • Atleetgerichte benadering: het delen van goede praktijkvoorbeelden om atleten en omkadering te ondersteunen en te inspireren. 

Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC: “Het BOIC is de koepel van zowel de olympische als de niet-olympische sporten. Om de raad van bestuur van het BOIC nog beter bij te staan, vond ik het cruciaal dat deze commissie werd opgericht. Zo kunnen we nog bewuster keuzes maken die niet-olympische federaties ten goede komen. Het succes van de recente Wereldspelen toont trouwens hoe de niet-olympische sporten aan belang en populariteit blijven winnen.”  

Patrick Van Campenhout, voorzitter van de commissie: “We streven ernaar om niet-olympische sporten de erkenning en ondersteuning te bieden die ze verdienen. Samen met onze commissieleden zullen we deskundig advies verstrekken over mogelijke initiatieven en beleidsmaatregelen die de niet-olympische federaties kunnen versterken en die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van niet-olympische federaties in het internationale sportlandschap. Dat we daarbij mogen rekenen op Bart Swings, een atleet van wereldformaat en een echte ambassadeur van de Wereldspelen, is een grote meerwaarde voor de commissie.” 

Samenstelling van de Commissie 

 • Patrick Van Campenhout (voorzitter) 
 • Dominique Monami (ondervoorzitter) 

  Leden: 
   
 • Patrick Van Acker 
 • Nadia Bertrand 
 • Bart Swings 
 • Didier Bonni 
 • Tom Vlaeminck 
 • Aurélie Romanini 
 • Geert Belleuil (waarnemer) 

Secretariaat: Sofie Roelandts (BOIC)