Logo of Team Belgium

“Ik ben er stellig van overtuigd dat de Spelen in Tokio doorgaan,” zegt Johan Bellemans, Head of Medical van Team Belgium. En dus zijn goede afspraken belangrijk. Daarover zijn de coaches, technisch directeurs en team leaders het eens. “Consistente communicatie en mentale voorbereiding van de atleten wordt cruciaal,” klinkt het.

Op vrijdag 18 september verzamelden zo’n 50 coaches, technische directeuren, team leaders en leden van de medische staf online voor een Olympic Coaching Platform met als centraal thema “Van strategieën naar protocollen”.

Onder anderen Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, en Nick Baelus, bondscoach bij Belgian Triathlon, deelden hun ervaring van de afgelopen maanden. “Het is belangrijk dat de protocollen duidelijk en eenvoudig te begrijpen zijn,” aldus Frederik Broché. “Maar het volgen ervan blijft een individuele verantwoordelijkheid.” Tijdens de wedstrijden heeft hij geen negatieve impact van deze maatregelen gemerkt, integendeel: “De break in het seizoen en het lichtere koersprogramma heeft voor veel renners een positief effect gehad.”

Johan Bellemans benadrukte dat het medisch team als topprioriteit heeft om de atleten vrij van infectie te houden. “Ook in Tokio zal het concept van bubbels bestaan, net zoals in Mito waar de atleten hun laatste voorbereiding kunnen afwerken. Die bubbel moet besmettingsvrij blijven, zoniet breng je de volledige bubbel in gevaar. Daarom willen we de atletenstage eind dit jaar absoluut laten doorgaan. Zo kunnen zowel de atleten als de stafleden de protocollen repeteren in een veilige omgeving.”

4 pijlers

“De protocollen die het BOIC samen met de topsportpartners uitwerkt voor de stages houden rekening met verschillende scenario’s en berusten op 4 pijlers: risicoanalyse, testen, opvolgen van symptomen en hygiënemaatregelen. Voor de Olympische Spelen zelf liggen ook heel wat scenario’s op tafel. Die worden in nauw overleg met het IOC, de overheden, topsportpartners, atleten en begeleiders uitgewerkt.”

“In elk geval wordt de mentale voorbereiding van de atleten belangrijker dan ooit, zo klonk het eensluidend. De nood aan consistente communicatie is groot. De rollen en verantwoordelijkheden binnen de sportieve staf en Team Belgium als geheel moeten bij iedereen duidelijk zijn.”

“Ik heb er veel vertrouwen in dat de Spelen zullen doorgaan. Het IOC zal er klaar voor zijn en Team Belgium zal er klaar voor zijn,” aldus Johan Bellemans.