Logo of Team Belgium

Organisatiecomités van de Olympische Spelen staan in voor de organisatie van de Olympische Spelen, wat betekent dat concreet? Wat is hun rol en wat zijn hun verantwoordelijkheden?

De organisatie van de Olympische Spelen wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) toevertrouwd aan het Nationaal Olympisch Comité (NOC) van het land van de gaststad en aan de gaststad zelf. Het NOC zal daarvoor een Organisatiecomité van de Olympische Spelen (OCOS) oprichten, dat vanaf het moment van oprichting direct met het IOC zal communiceren, en daarvan ook instructies zal krijgen.

In het uitvoerende orgaan van het OCOS moet het lid of de leden van het IOC van het land zetelen, de voorzitter en de secretaris-generaal van het NOC en minimaal één lid dat de gaststad vertegenwoordigt en door de stad werd aangesteld. Vertegenwoordigers van de overheid en andere hooggeplaatste personen kunnen ook in het uitvoerende orgaan zetelen.

Vanaf de oprichting tot het einde van de opheffing van het Organisatiecomité moet het OCOS zich houden aan het Olympisch Handvest, het contract dat werd afgesloten tussen het IOC, het NOC en de gaststad (gaststadcontract) en de instructies van het Uitvoerend Comité van het IOC.

Tegenwoordig zijn de Organisatiecomités genoodzaakt om honderden mensen uit verschillende sectoren aan te werven om de werkzaamheden uit te voeren. Het OCOS begint zijn werkzaamheden met een planningsperiode, die vervolgens overgaat in een organisatieperiode, en eindigt met de uitvoerende of operationele fase.

Voornaamste activiteiten

De rol van een Organisatiecomité dekt uiteraard diverse domeinen van de organisatie van de Olympische Spelen.

Dit zijn de voornaamste :

  • De verschillende sporten op het programma op gelijke voet stellen en verzekeren dat de wedstrijden verlopen volgens de reglementen van de Internationale Federaties;
  • Alle benodigde installaties uitkiezen of, indien nodig, aanleggen: wedstrijdlocaties, stadions en trainingszalen; alle geschikte materialen voorzien;
  • Onderdak voorzien voor de atleten, hun begeleiders en de officials;
  • Medische diensten oprichten;
  • Transportproblemen oplossen;
  • Voldoen aan de behoeften van de media om het publiek optimaal te kunnen informeren over het verloop van de Spelen;
  • Culturele evenementen organiseren, een van de essentiële onderdelen van de viering van de Olympische Spelen;
  • Een eindrapport opstellen over de viering van de Spelen in de twee officiële talen van het IOC, en dat rapport verspreiden binnen twee jaar volgend op de sluiting van de Spelen.

Bron : Internationaal Olympisch Comité