Logo of Team Belgium

De Spelen van Parijs 2024 zijn gelanceerd. Op 1 december sloot Pierre-Olivier Beckers als voorzitter van de coördinatiecommissie het eerste oriëntatieseminarie af. Dit seminarie was de eerste etappe in de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen.

Tijdens deze twee dagen legden het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en alle actoren voor Parijs 2024 de funderingen van een nauwe samenwerking die hen toelaat de Olympische en Paralympische Spelen te organiseren in een geest van partnership de volgende zeven jaar.

"Het IOC en Parijs 2024 hebben nu al een stevige samenwerking opgebouwd die al toeliet innoverende ideeën uit te werken zoals o.a. het tripartite-akkoord", verklaarde Pierre-Olivier Beckers, die ook voorzitter is van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

"Als vervolg op dit partnership en in lijn met de doelstellingen van de olympische 'Agenda 2020' en het initiatief ‘Beheer van de Spelen aan de horizon van 2020’ was dit seminarie de volgende etappe om te garanderen dat Parijs 2024 volledig begeleid wordt in haar parkoers voor de verwezenlijking van haar visie en concept".

Het initiatief 'Beheer van de Spelen aan de horizon van 2020' beoogt het verhogen van de flexibiliteit, de efficiëntie en de duur voor de organisatie van de Olympische Spelen door de verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen te rationaliseren.