Logo of Team Belgium

Patrick Van Campenhout stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Wushu Federatie.  De verkiezingen vinden plaats op 26 juni 2023 in Zürich (Zwitserland) tijdens de creatie van een nieuwe Europese entiteit onder de supervisie van de Internationale Wushu Federatie (IWUF).

Patrick Van Campenhout:  “Wushu moet een nieuwe dimensie krijgen in Europa waar ethiek, transparantie en democratie primeert.”

Patrick Van Campenhout is voorzitter van de Belgische Wushu Federatie en lid van de raad van bestuur van het BOIC. Binnen die raad van bestuur heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het verdedigen van de belangen van de niet-Olympische sporten en was hij één van de drijvende krachten achter de oprichting van de adviescommissie 'niet-Olympische sportbonden'.    

Hij werd ook door het BOIC voorgedragen als official om Team België te vergezellen naar de recente Wereldspelen in Birmingham, Alabama. Deze Spelen waren een groot succes voor België met een recordaantal van 20 medailles.

Patrick Van Campenhout is ook zeer actief op Europees en internationaal niveau. Zo is hij lid van de belangrijke adviescommissie 'EU en Internationale Betrekkingen' van het Europees Olympisch Comité (EOC). Een ander engagement dat in dit verband vermeldenswaard is, is zijn rol binnen Panathlon, zowel op nationaal niveau als bestuurder als op internationaal niveau als internationaal adviseur, bij de promotie en verdediging van ethische waarden in de sport.

Team Belgium wenst Patrick Van Campenhout alle succes voor de verkiezing! 

  

 

 

Patrick Van Campenhout is kandidaat-voorzitter Europese Wushu Federatie