Logo of Team Belgium

De raad van bestuur in vergadering bijeen gekomen op 12 december duidde Paul Urbain aan als nieuwe voorzitter van de Ethische Commissie van het BOIC. Hij volgt wijlen Jan Peeters op. De Ethische Commissie waakt erover dat de bestuurders van het BOIC handelen volgens de ethische code. De commissie geeft advies bij mogelijke inbreuken op deze code of wanneer er zich een belangenconflict voordoet.

Paul Urbain heeft reeds een lange en boeiende olympische geschiedenis geschreven. Hij maakte deel uit van het olympische hockeyteam dat deelnam aan de Olympische Spelen van Montreal in 1976. In 1984 mocht hij de gouden stick in ontvangst nemen.

Hij voerde de delegaties aan als chef de mission voor de Europese Jeugd Olympische Spelen van Lissabon in 1997, van Esbjerg in 1999, van Murcia in 2001 en die van Parijs in 2003. Hij begeleidde ook tal van stages in Lanzarote en Mulhouse. In 2000 vergezelde hij Team Belgium als “deputy chef de mission” voor de Olympische Spelen in Sydney.

Paul Urbain stond ook mee aan de wieg van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en van de Belgian Olympic Association. Hij zetelde en zetelt in o.m. de selectie- en de antidoping commissie en gedurende meerdere jaren in de raad van bestuur van het BOIC.

De overige leden van de Ethische Commissie zijn :

  • Eric De Boever
  • Guy Van Biesen
  • Roger Vanmeerbeek
  • Jean-Michel Wyns