Logo of Team Belgium

De raad van bestuur van het BOIC heeft tijdens zijn vergadering van 19 april 2021 de algemene bepalingen van de volgende verkiezingen van de leden van de raad van bestuur goedgekeurd. Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 10 september 2021 en betekenen het einde van het laatste mandaat van Pierre-Olivier Beckers, na 17 jaar voorzitterschap van het BOIC, alsook de daarmee gepaard gaande verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Tijdens diezelfde vergadering van 19 april, heeft de raad van bestuur ook nota genomen van de wens van Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC, om zijn functie te beëindigen in 2022, na de Olympische Winterspelen van Peking die plaatsvinden van 4 tot 20 februari 2022. Philippe Vander Putten zal op dat moment 62 jaar oud zijn en heeft te kennen gegeven dat hij zich aan andere privé en beroepsmatige projecten wil toewijden.

Een benoemingscomité werd opgericht om de nodige stappen te zetten voor het vinden van een geschikte kandidaat die Philippe Vander Putten zal opvolgen begin 2022.

Na meerdere directiefuncties te hebben bekleed bij onder meer Kraft Jacobs Suchard, Proximus en Brussels Airlines, werd Philippe Vander Putten in 2013 CEO van het BOIC. In deze rol breidde hij de talenten binnen het BOIC uit en versterkte hij het financieel beleid van de organisatie. Onder zijn leiding kwam het concept ‘Team Belgium’ tot stand. Hij ondersteunde samen met zijn team de atleten om op het hoogste niveau te presteren en België succesvol te vertegenwoordigen.

Pierre-Olivier Beckers, voorzitter van het BOIC: “De komende wijzigingen in de raad van bestuur en de algemene directie van het BOIC liggen in de lijn van de regelmatige vernieuwing van de besluitvormingsorganen en getuigen van goed bestuur, wat het BOIC uiterst belangrijk vindt. Het is nog te vroeg om Philippe, onze CEO, formeel te bedanken, maar toch wil ik hem nu reeds namens alle BOIC-collega's mijn waardering betuigen voor het geleverde werk en de belangrijke verwezenlijkingen van de afgelopen 8 jaar.”

Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC: “In het kader van een goed bestuur, was het voor mij essentieel om mijn logische wens om te vertrekken in alle openheid en ruim op voorhand aan te kondigen en zo de overgang vlot te kunnen voorbereiden. Intussen staan er grote sportevenementen voor de deur. Met alle leden van Team Belgium, maar ook met de raad van bestuur en mijn team, nemen wij met veel enthousiasme, inzet en energie de verdere voorbereiding van de Olympische Spelen in Tokio deze zomer en de Olympische Winterspelen in Peking begin 2022 in handen.”