Logo of Team Belgium

Pierre-Olivier Beckers heeft de titel van erevoorzitter van het BOIC gekregen. BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive verwees bij de toekenning naar de uitzonderlijke bijdragen van Pierre-Olivier Beckers voor het BOIC en het Olympisme in België alsook voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Olympische beweging in het algemeen. 

Pierre-Olivier Beckers leidde gedurende 17 jaar het BOIC, en was de tiende voorzitter van het BOIC sinds de oprichting ervan in 1906. In 2004 volgde hij François Narmon op. 

Zijn voorgangers waren baron Edouard de Laveleye (1906-1923), graaf Henri de Baillet-Latour (1923-1942), prins Albert de Ligne (1942-1945), Rodolphe William Seeldrayers (1945-1955), Victor Boin (1955-1965), Raoul Mollet (1965-1989), Jacques Rogge (1989-1992), Adrien Van den Eede (1992-1998) en François Narmon (1998-2004).   

In 2021 werd hij opgevolgd door huidig voorzitter Jean-Michel Saive. 


Lid van het IOC 

Pierre-Olivier Beckers is ook lid van het Internationaal Olympisch Comité sinds 2012 waar hij volgende functies vervult: 

  • Voorzitter van het auditcomité (sinds 2014) 

  • Voorzitter van de coördinatiecommissie voor de Spelen van de XXXIIIe Olympiade Parijs 2024 (sinds 2017) 

  • Vice-voorzitter van de  coördinatiecommissie voor de Spelen van de XXXIVe Olympiade Los Angeles 2028 (2019) 

  • Lid van de ethische commissie (sinds 2014) 

  • Lid van de commissie 'Finance' (sinds 2013) en lid van de commissie human resources van het IOC (sinds 2017). 

Pierre-Olivier Beckers volgt hiermee Jacques Rogge op als erevoorzitter van het BOIC. Jacques Rogge overleed op 29 augustus 2021 op 79-jarige leeftijd.