Logo of Team Belgium

BOIC-voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, werd op 30 oktober door het Internationaal Olympisch Comité aangesteld als voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

De voorzitter van de Coördinatiecommissie is de belangrijkste gesprekspartner tussen het IOC en het Organiserend Comité. Zijn voornaamste verantwoordelijkheid is het toezicht op de organisatie van de Spelen en de goede vooruitgang van de voorbereidingen op de Spelen.

Pierre-Olivier Beckers is sinds 26 juli 2012 lid van het Internationaal Olympisch Comité. Sinds 2014 is hij ook voorzitter van het Auditcomité van het IOC, en lid van de Ethische Commissie, van de Commissie Financiën en van de Commissie Human Ressources.