Logo of Team Belgium

Tijdens zijn jaarlijkse Algemene vergadering van 8 juni in het Belfius Congress Center in Brussel, reikte het BOIC voor het eerst de ‘Athlete Friendly Education Award’ uit. Met deze award wil het BOIC één Nederlandstalig en één Franstalig initiatief van een hogeronderwijsinstelling die atleetvriendelijk onderwijs in België promoot, belonen. Op die manier wil het BOIC jonge topsporters ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. 

De ‘Athlete Friendly Education Award 2022’ gaat naar Prof. Paul Wylleman van de Vrije Universiteit Brussel voor het initiatief ‘Dienst Topsport en Studie’ en naar Prof. Thierry Zintz van de Université Catholique de Louvain voor ‘Le Service des sports de l'Université Catholique de Louvain’.  

Erasmus+ programma van de Europese Unie

Het project ging officieel van start in januari 2019 en liep tot december 2021. Het BOIC was de Belgische partner in dit Europese samenwerkingsverband dat gecoördineerd werd door het National Olympisch Comité van Slovenië.  

De financiële steun kreeg het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Na afloop van het Erasmus+ project besloot het BOIC om de AFE Award te implementeren in België om zo onderwijsinstellingen te ondersteunen en te motiveren om opleidingen ‘atleetvriendelijk’ en dus toegankelijker te maken voor topsporters.  

Deelnemers Erasmus+ programma

Olympisch Comité van Slovenië, Vereniging van Sportfederaties, Nationaal Olympisch Comité van Portugal, Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, Duitse Olympische Academie, Kroatische Olympische Academie, Universiteit in Maribor, Faculteit Organisatiewetenschappen, Universiteit van Rijeka, Faculteit Maritieme Studies, Volleybalfederatie van Noord-Macedonië, European University Sports Association (EUSA).  


‘Athlete Friendly Education Award’-jury van het BOIC  

Een jury kiest uit de ingediende projecten één Nederlandstalig en één Franstalig initiatief van een hogeronderwijsinstelling. Deze worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het BOIC.  

In de toekomst wil het BOIC nog meer aandacht schenken aan complementaire stimulerende initiatieven in de topsport die positief zijn voor de verdere ontwikkeling van atleten. Het werkt aan een procedure waarbij hogeronderwijsinstellingen een aanvraag zullen kunnen indienen met een project via een 'open AFE kandidaten platform'.   


Meer informatie krijgt u bij:
Nicky Van Rossem, Athlete Pathway Managerv - n.vanrossem@olympic.be