Logo of Team Belgium

Met diepe droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden op zaterdag 22 augustus van Professor Xavier Sturbois. Hij was 73 jaar oud.

Professor Sturbois behaalde een doctoraat in de geneeskunde aan de UCL (Université Catholique de Louvain) en was gespecialiseerd in anatomo-pathologie.

Prof. Xavier was zelf strandzeiler en als groot sportliefhebber oriënteerde hij zich gedurende zijn medische en academische loopbaan geleidelijk aan op de sportgeneeskunde.

In 1976, hij was toen verantwoordelijke sportgeneeskunde aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Revalidatie van de UCL, treedt Xavier Sturbois, op uitnodiging van toenmalig voorzitter Raoul Mollet toe tot het Belgisch Olympische en Interfederaal Comité (BOIC).

Xavier Sturbois begeleidde Team Belgium zes keer als hoofd van de medische staf van het BOIC naar de Olympische Spelen. Hij was lid van de medische commissie van het Internationaal Olympisch Comité, vice-voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en voorzitter van de medische commissie van de Internationale Universitaire Sportfederatie.

In 1995 was hij ad interim voorzitter van het BOIC met Frans Meulemans.
In 1998 was hij eveneens ad interim voorzitter van het BOIC samen met Frans Meulemans.

Zowel op Belgisch als op internationaal niveau zette hij zich in voor de dopingbestrijding. Hij heeft tal van verschillende functies bekleed zowel in het domein van de sport als van de geneeskunde . Hij was onder meer voorzitter van de medische commissie van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.

Van 2000 tot 2006 was Prof. Xavier Sturbois voorzitter van de Olympic Health Foundation van het BOIC. De Olympic Health Foundation had tot doel de fysieke activiteit te bevorderen als belangrijke bron van gezondheid. In dit kader publiceerde hij talrijke artikels ter attentie van huisartsen en leraren lichamelijke opvoeding in het land.

In 2002 werd hij bekroond met de IOC trofee "Sport en Welzijn".

Van 1992 tot 2000 was hij hoofd van het medisch departement (en het inspanningslaboratorium) van het BOIC. Tijdens de algemene vergaderingen van het BOIC kwam hij verslag uitbrengen over de activiteiten van zijn afdeling. Zijn presentaties waren steeds weer briljant en met humor doorspekt. Bij deze gelegenheden ontving hij meer dan eens staande ovaties van de leden van de vergadering.

Gedurende zijn hele carrière was Prof. Sturbois een pionier. Door zijn verschillende functies is hij betrokken geweest bij sportgeneeskunde, bewegingsfysiologie, de strijd tegen doping en bij de reflectie over ethische sportpraktijken.

Het BOIC biedt zijn oprechte deelneming aan zijn familie en vrienden aan.

De begrafenis heeft plaats op 27 augustus om 11u in de kerk St-Etienne van Court-St-Etienne.
Als gevolg van de sanitaire maatregelen omwille van de Covid-19 pandemie (en die het aantal aanwezige personen in de kerk beperken), gelieve voorrang te willen geven aan de georganiseerde bezoeken voor het brengen van een laatste groet op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus tussen 17.00 en 19.00 uur.
Adres: Funerarium Sneessens, 8 Chaussée de Bruxelles in Court-St-Etienne.