Logo of Team Belgium

Op 23 april maakte het Grondwettelijk Hof bekend dat het de federale wetgeving met de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigt op basis van discriminatie. Deze regeling, die sinds midden 2018 bestond, kwam er na lang aandringen vanuit de sportsector. Het statuut verenigingswerk is immers sinds 2018 een grote meerwaarde gebleken voor de sportsector.
Denk maar aan de vele trainers, jeugdtrainers, scheidsrechters, terreinverzorgers, juryleden, stewards, seingevers … die via dit statuut een vergoeding kunnen ontvangen voor hun waardevolle diensten.

De vernietiging is daarom in deze moeilijke tijden door het coronavirus een bijkomende klap voor sport clubs en federaties in België. De huidige regeling blijft wel nog van kracht tot 31 december 2020.

BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers: “Samen met de andere actoren van de georganiseerde sportsector zoals AISF en VSF roept het BOIC de federale overheid daarom op om snel werk te maken van een oplossing voor 2021.

Een snelle oplossing is immers cruciaal om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen aan de vele sporters en atleten die op verschillende niveaus zowel in breedte- als in topsport binnen de Belgische georganiseerde sportsector actief zijn.