Logo of Team Belgium

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft op dinsdag 24 mei 2022 met de voorzitter van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) Jean-Michel Saive en de CEO van het BOIC Cédric Van Branteghem het nieuwe protocolakkoord tussen Defensie en het BOIC ondertekend. Met dit nieuwe akkoord wordt de samenwerking tussen beide organisaties versterkt en geformaliseerd, met het oog op topsporters en beloftevolle jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Met het nieuwe protocolakkoord leggen Defensie en het BOIC de voorwaarden vast om elkaar zo veel als mogelijk te helpen in het ondersteunen van topsporters en beloften in de breedst mogelijke zin. Zo zal er expertise, materiaal en infrastructuur aan elkaar ter beschikking worden gesteld om beide organisaties in optimale omstandigheden te kunnen laten werken. Gezamenlijke stages, sportevenementen en workshops kunnen dankzij dit akkoord verder uitgebouwd worden, en voor de organisatie van dergelijke evenementen kan een beroep worden gedaan op elkaars expertise en beschikbare middelen. Ook op vlak van sportgeneeskunde en de strijd tegen doping zullen Defensie en het BOIC verder de handen in elkaar slaan. 

Daarnaast willen beide organisaties met dit akkoord ook de Topsport binnen Defensie in de kijker zetten, onder meer met communicatiecampagnes en acties op de sociale media. Defensie telt vandaag 23 topsporters en 3 kandidaat-topsporters in haar rangen, die elk op hun beurt al mooie resultaten behaalden op internationale tornooien.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder: “Sport maakt onmiskenbaar deel uit van Defensie, maar ook van een gezonde levensstijl en het zorg dragen voor jezelf. Onze topsporters van Defensie boeken steevast mooie resultaten op internationale tornooien – en zelfs op de Olympische Spelen – en zijn daardoor een voorbeeld en een inspiratiebron voor andere militairen, sportievelingen en jongeren die dromen van een sportcarrière. Zij zijn een van de uithangborden van Defensie, en ik ben zeer tevreden dat we met dit vernieuwd akkoord de Topsport binnen Defensie verder kunnen ondersteunen en bekender kunnen maken bij het brede publiek. Ik ben ervan overtuigd dat zowel het BOIC als Defensie dankzij dit akkoord op een flexibele manier hun kennis en middelen kunnen delen met elkaar. Sport inspireert en brengt mensen bij elkaar, en door deze vernieuwde samenwerking versterken beide partners hun maatschappelijke en sociale rol ten aanzien van topsporters en jonge talenten.”

Voorzitter van het BOIC Jean-Michel Saive: “We zijn als BOIC natuurlijk verheugd dat we de jarenlange samenwerking met Defensie kunnen verderzetten, en zelfs versterken! Deze samenwerking heeft in het verleden al tot mooie resultaten geleid voor Team Belgium. Denk maar aan Olympiërs zoals Marten Van Riel, Jens Schuermans, Elke Vanhoof en Toma Nikiforov die in Tokio vorige zomer de Belgische kleuren verdedigden. Dit nieuwe akkoord moet ons toelaten om nog nauwer te gaan samenwerken om de verschillende topsporters en beloftevolle jongeren nog meer kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. We danken de Minister alvast voor het vertrouwen en kijken uit naar de verdere samenwerking.”