Logo of Team Belgium

De Olympische (5-21 augustus) en Paralympische Spelen (7-18 september) staan voor de deur. Het sein voor het BOIC, het BPC en de drie Sportministers van dit land, Philippe Muyters (Vlaamse Gemeenschap), Rachid Madrane (Fédération Wallonie-Bruxelles) en Isabelle Weykmans (Duitstalige Gemeenschap) om op 31 mei in een gezamenlijke persconferentie vooruit te blikken.

De drie ministers prezen, in aanwezigheid van Pierre-Olivier Beckers, hoofd van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comté (BOIC), en Anne d'Ieteren, voorzitster van het Belgian Paralympic Committee (BPC), de onderlinge samenwerking.

Philippe Muyters zwaaide met lof voor de verschillende Belgische atleten die de afgelopen maanden sterke prestaties neerzetten. "De regering kan zorgen voor middelen en een goeie omkadering, maar het zijn de atleten die het moeten doen", zei de minister. Ook bewierookte hij de samenwerking tussen de verschillende sportinstanties die ons land rijk is, waardoor de atleten in optimale omstandigheden kunnen toewerken naar de Spelen. Een verklaring waar zijn collega's Rachid Madrane en Isabelle Weykmans zich bij aansloten. 

Isabelle Weykmans onderstreepte de steun van gemeenschappen ten voordele van de elite atleten van de Duitstalige gemeenschap.

Rachid Madrane benadrukte dat alle engagementen aangegaan door het vorige kabinet zullen worden nageleefd met prioriteit op de Olympische Spelen in Rio van deze zomer. “De steun en de subsidies aan de federaties en aan de atleten blijven onveranderd voor deze Olympiade.”, zo bevestige hij.

De drie Sportministers hopen dat de Belgische sporters op de Spelen de vruchten zullen plukken van dit gezamenlijke beleid.

Volgens Pierre-Olivier Beckers zullen ongeveer 110 atleten ons land in Rio verdedigen. Op 12 juli zal het BOIC de definitieve Belgische selectie bekendmaken. Het BOIC mikt op drie tot vijf medailles.

De Belgische delegatie voor de Paralympische Spelen, die uit een 25-tal sporters zal bestaan, wordt op 30 juli onthuld. Anne d'Ieteren roemde de prima samenwerking tussen het BOIC en het BPC, waarvoor ons land onlangs een pluim kreeg van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).