Logo of Team Belgium

Zoals bij iedere Olympiade analyseert het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, samen met de betrokken stakeholders, grondig het beleid inzake topsport en selectie.

Deze laatste weken hebben gesprekken plaatsgevonden in het kader van de Olympische Spelen van Rio in 2016 en die van PyeongChang in 2018. Het BOIC heeft als opdracht atleten te selecteren voor deelname aan de Olympische Spelen en optimale omstandigheden te creëren opdat de atleten op het hoogste niveau zouden kunnen presteren.

Het is onder meer in die zin dat het BOIC, in samenspraak met alle andere topsportactoren, de rol van ‘Olympisch partner van de topsport’ op zich wenst te nemen.

Wat betreft de selectiecriteria heeft de raad van bestuur van het BOIC na overleg met de sportadministraties (Bloso, Adeps en de DG), met het grootste gedeelte van de federaties en na overleg met zijn selectie- en zijn atletencommissie, beslist om enkel nog de internationale criteria toe te passen (opgesteld door de Internationale Federaties in overleg met het Internationaal Olympisch Comité) en geen eigen criteria meer te hanteren. Deze beslissing volgt de internationale tendens in de materie.

Zoals na iedere editie van de Olympische Spelen zal er ook na Rio 2016 een evaluatie volgen van onze politiek inzake topsport en selectie.

De ambitie blijft een Top 8

De ambitie van het BOIC om op het hoogste niveau te presteren blijft dezelfde.

De wil van de topsportactoren om een gezamenlijke langetermijnvisie en aangepaste en complementaire strategieën te ontwikkelen om de vooropgestelde ambitieuze doelstellingen te bereiken zal het prestatieniveau van onze atleten positief beïnvloeden.

Dat is waar het BOIC samen met zijn partners in de komende dagen zal aan werken.


De internationale criteria met het oog op de OS van Rio zullen in de loop van de komende weken beschikbaar zijn op onze website.