Logo of Team Belgium

“Goed bestuur draait niet alleen om compliance, maar om een beter rendement en betere prestaties. Compliance is niet het doel maar het middel om geloofwaardiger te worden en meer steun te krijgen!” Met deze duidelijke woorden richtte Pierre-Olivier Beckers, IOC-lid en voorzitter van het BOIC, zich tijdens zijn toespraak tot het slotcongres van het Support the Implementation of Good Governance in Sport- project (SIGGS).

“We moeten dringend het vertrouwen van alle stakeholders en de publieke opinie in het algemeen herstellen. Zonder vertrouwen en geloofwaardigheid, zonder de nodige transparantie, zonder herstel van het positieve imago van de sport, is het de vraag hoelang mensen nog naar elitaire sporten en de Olympische Spelen blijven kijken, hoelang de jeugd nog lid wil worden van clubs en federaties en hoelang overheden en particuliere sponsors nog overal ter wereld de sportontwikkeling blijven steunen. Ons hele voortbestaan staat op het spel”, voegde hij eraan toe. Met betrekking tot het SIGGS-project benadrukte hij dat “het SIGGS-project, doordat het de invoering van goed bestuur ondersteunt, volledig binnen de uitvoering van de Olympische Agenda 2020 past en de NOC’s en nationale federaties wil helpen om hun bestuur te verbeteren door een cruciale zelfevaluatietool aan te bieden. De zelfevaluatietool is een uitstekende manier om aan de slag te gaan en te beseffen hoever je gevorderd bent op weg naar goed bestuur.”

Het SIGGS-project werd opgezet om specifiek, op maat gesneden en praktisch advies over de invoering van goed bestuur aan NOC’s en nationale sportfederaties te geven. Het slotcongres was de gelegenheid om de eindresultaten en successen voor te stellen van dit project, dat in januari 2015 onder leiding van het European Olympic Committees EU Office (EOC EU Office) was begonnen. Het congres werd bijgewoond door ongeveer 80 deelnemers, onder wie vertegenwoordigers van diverse Europese en internationale federaties en vertegenwoordigers van 17 verschillende Europese NOC’s.

Folker Hellmund, directeur van het EOC EU Office, benadrukte dat voortdurende inspanning van het grootste belang is bij de invoering van goed bestuur. In dat verband zei hij dat het EOC EU Office de uitvoering van de SIGGS-projectactiviteiten zal voortzetten door aanvullende strategieworkshops en steun aan NOC’s en federaties in 2017 en de jaren daarna te geven.

Matthias Van Baelen, projectmanager van het SIGGS-project, gaf een overzicht van twee jaar projectuitvoering, waarbij hij enkele van de opmerkelijke feiten en cijfers uitlichtte en presenteerde de eindversie van de innovatieve en unieke zelfevaluatietool, die de mogelijkheid biedt om diverse ethische en bestuur aspecten te analyseren.

Thierry Zintz, hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain, lichtte de resultaten van de zelfevaluatie die in zeven landen van het SIGGS-project had plaatsgevonden toe. Meer dan 200 federaties en NOC’s hebben meegedaan aan deze evaluatie, wat een groot succes is. In zijn presentatie ging Thierry Zintz in op enkele van de gebruikelijke sterke en zwakke punten bij de invoering van goed bestuur in Europa, hoewel hij duidelijk benadrukte dat de beoordeling gebaseerd was op zelf vermelde gegevens.

Tijdens de middagsessie werd een paneldiscussie georganiseerd om te bespreken hoe goed bestuur verder ingevoerd kan worden en welke rol koepelorganisaties daarbij spelen. Het panel, dat door Darren Bailey werd geleid, bestond uit de volgende hoge vertegenwoordigers: Ingmar De Vos, voorzitter van de International Equestrian Federation, Marijke Fleuren-van Walsem, voorzitter van de European Hockey Federation, Kamil Novak, uitvoerend bestuurder van FIBA Europe, João Paulo Almeida, algemeen directeur van het Portugese NOC, en Jean-Michel Saive, voorzitter van de Atletencommissie van het EOC. De European Olympic Committees’ zetten zich in om de SIGGS-tool verder te ontwikkelen en om door te gaan met de SIGGS-activiteiten die in de loop van het project zijn gestart om bij te dragen aan de ontwikkeling van de sport in Europa.