Logo of Team Belgium

Het BOIC maakt deel uit van het Europese SIGGS-project. SIGGS staat voor “Support the Implementation of Good Governance in Sport”. Het project helpt sportfederaties en NOC’s via consultancy en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven.

In een eerste fase, tijdens de maand oktober, worden de leden van het BOIC en de liga’s uitgenodigd om een vragenlijst/auto-evaluatie-tool in te vullen over verschillende aspecten van goed bestuur.

Op basis van de resultaten van deze vragenlijst zullen de federaties en liga’s praktisch advies krijgen. Zo kunnen zij hun beheer op strategische punten verbeteren.

In 2016 zullen de federaties en liga’s een sessie kunnen bijwonen over de analyse van de resultaten, het uitwisselen van ‘best practices’ en aanbevelingen op vlak van goed bestuur.

Meer info over het SIGGS-project vind je hier.