Logo of Team Belgium

Het BOIC is partner van het Europese SIGGS-project “Support the Implementation of Good Governance in Sport” en organiseert in dat kader op 7 juni 2016 een studiedag ter attentie van de Belgische sportbonden. Tijdens deze studiedag zal het project worden voorgesteld en aanbevelingen worden gedaan inzake goed bestuur.

Het project helpt sportfederaties en NOC’s via consultancy en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven.

Eind 2015, werden de leden van het BOIC en de liga’s uitgenodigd om een vragenlijst/auto-evaluatie-tool in te vullen over verschillende aspecten van goed bestuur.

Op basis van de resultaten van deze vragenlijst zullen de federaties en liga’s praktisch advies krijgen. Zo kunnen zij hun beheer op strategische punten verbeteren.

Op 7 juni worden de federaties en liga’s uitgenodigd op een sessie over de analyse van de resultaten, het uitwisselen van ‘best practices’ en aanbevelingen op vlak van goed bestuur.

Meer info over het SIGGS-project.