Logo of Team Belgium

Op 4 juni nodigde het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, uit voor een gewone algemene vergadering onder voorzitterschap van Pierre-Olivier Beckers. Gezien de COVID-19 maatregelen werd de vergadering virtueel gehouden.   

Lees hierna de speech van BOIC-voorzitter, Pierre-Olivier Beckers. 

“Van harte welkom op deze algemene vergadering van het BOIC. Helaas laten de omstandigheden het nog niet toe dat we elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten. Toch willen we deze kans benutten om u te informeren over de activiteiten van het BOIC, zeker na dit zeer bewogen jaar. Bedankt voor uw aanwezigheid.  

Zijn van ons heengegaan 
We hebben een bewogen jaar achter de rug. Een jaar dat werd gedomineerd door de Covid-pandemie. Een jaar van tegenslagen voor velen onder onsGraag wil ik starten met een woord van medeleven voor diegenen die iemand hebben verloren. Zo moesten we afscheid nemen van enkele olympiërs 
Hockeyers Jean Dubois en Guy Verhoeven, marathonloper Charles Dewachterewielrenner Roger De Pauw, volleyballer Roger Maes, worstelaar Aimé Verhoeven en bobsleeër Camille Liénard. We namen ook afscheid van professor Xavier Sturbois, die vicevoorzitter was van het BOIC en zeven keer de medische staf leidde op de Olympische Spelen. En van Jean-Michel Wyns, die ook vicevoorzitter van het BOIC was. Tot slot denk ik ook aan Sadi Emmanuel Claeys, voormalig voorzitter van de nationale zeilfederatie 

Sport heeft het vermogen om te tonen dat er fundamentele waarden bestaan
De wereldwijde crisis die we meemaken, dwingt ons om na te denken over onze manier van leven, ons sociaal gedrag, onze solidariteit. Meer dan ooit hebben mensen houvast nodig, een ankerpunt dat duidelijk maakt wat belangrijk is in het leven. Sport heeft het vermogen om precies dat te doen: te tonen dat er fundamentele waarden bestaan: vriendschap, solidariteit, respect. Geen enkel mondiaal evenement draagt deze waarden beter uit dan de Olympische Spelen.  

Dus als u mij vraagt of het een goed idee is dat de Spelen doorgaan, zeg ik u: JA! Voor de atleten, die heel hun jeugd in het teken zetten van dit ene moment. Voor de Japanse bevolking, die zoveel heeft opgeofferd en geïnvesteerd. Voor het voortbestaan van de sport, laat ons niet vergeten dat 90% van de inkomsten van het IOC terugvloeit naar de sport. En ten slotte voor de hele wereldbevolking, die een boodschap van hoop krijgt, een lichtpunt aan het eind van de tunnel.   

U mag er zeker van zijn: Team Belgium is er klaar voor! Onze atleten hebben moed, doorzettingsvermogen en veerkracht getoond om er te geraken. En we bieden hen de best mogelijke omkadering, samen met de Gemeenschappen, met wie we nauw en in een positief klimaat hebben samengewerkt, waarvoor ik hen wil bedanken. In bepaalde dossiers zoals dat van de vaccinaties hebben ook de overheden hun steentje bijgedragen. Onze andere partners zoals de Nationale Loterij, Defensie, en zeker ook onze commerciële partners, zijn ons project ondanks de moeilijke situatie blijven steunen. En het ganse team van het BOIC heeft keihard gewerkt achter de schermen.  

Ambitie voor Tokyo 2020 
In Peking haalden we 2 medailles, in Londen 3, in Rio 6. In Tokio? We zullen zien. Ons eerste doel is om zo veel mogelijk atleten in finales te krijgen. Op termijn moet ons land in staat zijn om 10 tot 12 medailles te winnen. Wie kijkt naar de sportresultaten van de afgelopen maanden en jarenkan niet anders dan met mij akkoord te gaan. Als één team, met één missievertrekken we dus binnenkort naar Tokio 

Verkiezing nieuwe raad van bestuur én voorzitter 
Het BOIC staat voor 12 belangrijke maanden. In september zien we mekaar al terug voor de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur én voorzitter. Ik wil u alvast bedanken voor het vertrouwen dat u hebt uitgesproken in de huidige raad van bestuur door zijn mandaat te verlengen tot na de Spelen in TokioGezien de omstandigheden en onzekerheid waarin deze Spelen georganiseerd moesten worden, was dat zonder twijfel de juiste beslissing  

Ikzelf kom binnenkort dus ook aan het einde van mijn mandaat, maar ik hou mijn afscheidsspeech nog even op zak tot na de Spelen. Ook onze CEO Philippe Vander Putten verlaat het BOIC in 2022 zoals u intussen weet. Maar ook hij blijft nog 100% geëngageerd voor de komende Zomer- en Winterspelen 

Olympische competities  
Want vergis u niet, de komende jaren volgen de hoogtepunten elkaar snel op! 6 maanden na Tokio starten al de Winterspelen in Peking, en ook de Spelen in Parijs in 2024 staan al voor de deureen enorme opportuniteit voor ons land. Daarnaast staan er nog tal van uitgestelde competities op het programma 

Versterkte samenwerking met Belgian Paralympic Committee 
Ook binnen de muren van het BOIC beweegt er heel wat. Zo hebben we een werkgroep opgericht die bekijkt hoe we de samenwerking met het Belgian Paralympic Committee kunnen versterken. Bij deze wil ik een oproep doen aan alle sportfederaties om de samenwerking met paralympische sporten en disciplines te versterken en te integreren in uw federatie. Ook voor onze Belgische atleten zou dit een belangrijk signaal zijn, omdat er voor atleten slechts één atletengemeenschap is, zonder onderscheid tussen olympisch en paralympisch.  

Empowering Women in Sports 
Ik wil ook graag de inspanningen vermelden in het kader van het streven naar gendergelijkwaardigheid in de sport. Het platform ‘Empowering Women in Sports’ en een samenwerking met een aantal Game Changers uit de sport zijn maar enkele activiteiten rond dit themaBedankt aan de taskforce Women & Sports voor hun inzet 

En er zijn nog andere projecten in het kader van goed bestuurProjecten rond de preventie van match fixing of de strijd voor een cleane sport waarin we samenwerken met de verschillende NADO’s. De Delta Group die werkt rond good governance bleef actief en publiceerde een tweede barometer ‘Goed bestuur en innovatie in de sport’. Het idee leeft om vanaf 2022 ook good governance awards uit te reiken 

Dit zijn stuk voor stuk broodnodige initiatieven. De afgelopen maanden hebben nog maar eens aangetoond dat goed bestuur een verantwoordelijkheid is van iedereenAtletenjongeren en kinderen moeten zich veilig kunnen voelen bij het sporten. Een gezonde relatie tussen coaches en atleten speelt daarin een cruciale rol 

Orde van Verdienste 
Tot slot wil ik nog vermelden dat de Orde van Verdienste van het BOIC ook dit jaar op een later moment zal worden uitgereikt. Een moment waarop we ook onze laureate van vorig jaar, Anne D’Ieterennog eens in de bloemetjes zullen zetten 

 Dames en herenbeste vriendengelukkig duurt het ditmaal niet lang voordat we elkaar terugzien. Ik geef u graag afspraak op 10 september voor de buitengewone algemene vergadering. Maar eerst kan u genieten van de Olympische Spelen in Tokio en de prestaties van onze atleten.” 

Pierre-Olivier Beckers
Voorzitter