Logo of Team Belgium

Eén van de missies van het BOIC is om de Team Belgium atleten te selecteren en hen in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen te sturen om daar maximaal te presteren. In een steeds competitievere en professionelere omgeving is de bijdrage vanuit verschillende expertisegebieden daarom cruciaal. Met zijn ‘Team Belgium Experts’ wil het BOIC de Team Belgium atleten beter ondersteunen. Olav Spahl, High Performance Director geeft toelichting.

Olav Spahl: “De ‘Team Belgium Experts’ zijn - zoals het Scientific Panel dat voordien was - een groep van ervaringsdeskundigen uit verschillende domeinen. Ze zullen meer actief zijn op het terrein en meer betrokken worden bij het topsportprogramma van de atleten en hun coaches. Daarbij zullen ze de nodige aanbevelingen doen om de ideale omstandigheden te creëren opdat de atleet zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast, zullen ze aanwezig zijn tijdens de Team Belgium stages en op de Olympische en Europese Spelen. Atleten en coaches zullen ook afzonderlijk en individueel een beroep kunnen doen op één of meerdere experten.”  

Met de ‘Team Belgium Experts’ haalt het BOIC zes verschillende expertisegebieden in huis: medische expertise, psychologische expertise, fysiologische expertise, voedingsexpertise, biomechanica en technologie en innovatie.  Deze verschillende vakgebieden zullen zowel intradisciplinair als interdisciplinair en multidisciplinair te werk gaan.  

Multidisciplinaire en interdisciplinaire werkwijze  

Olav Spahl: “Multidisciplinair samenwerken houdt in dat niet uitsluitend vanuit een eigen referentiekader maar ook dat van een ander expertgebied naar een situatie wordt gekeken. Perspectieven en oplossingen worden vanuit de verschillende disciplines en vakgebieden gecombineerd.   
Concreet bij een blessure kunnen biomechanica, de expertise van een kiné, van een dokter maar ook die van een sportpsycholoog of van een voedingsdeskundige van nut zijn. Ook in gewichtsmanagement bijvoorbeeld, moeten we multidisciplinair te werk gaan. Niet enkel in de sporten waar gewichtscategorieën van belang zijn, beïnvloedt het lichaamsgewicht de prestatie. Denk maar aan sporten zoals gymnastiek, kunstschaatsen en triatlon.  
De taak van de ‘Team Belgium Experts’ zal ook zijn om het medische vakgebied samen te brengen met het netwerk psychologie omdat bijvoorbeeld een kinesitherapeut ook psychologische skills nodig heeft wanneer hij een geblesseerde atleet behandelt.”  

De ‘Team Belgium Experts’ gaan optimaal gebruik maken van elkaars expertise. Elk expertisegebied wordt aangestuurd door een coördinator/verantwoordelijke en heeft een eigen interdisciplinaire werking met een eigen netwerk. Dat netwerk wordt door de verantwoordelijke(n) vooraf georganiseerd. Via deze expertgebieden gaan we de verschillende topsportprogramma’s ondersteunen.” 

De medische staf is samen met de kinesitherapeuten verantwoordelijk voor de medische opvolging en begeleiding van alle Team Belgium atleten en voor hun fysieke gezondheid. Aan het hoofd van de medical staan Prof. Dr. Johan Bellemans en Prof. Dr. Jean-François Kaux.  

De sportpsychologen van het Team Belgium Sports Psychology Network zijn verantwoordelijk voor het mentale welzijn van onze atleten. Zij zorgen ervoor dat de atleten in staat zijn optimaal om te gaan met de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Het Team Belgium Sports Psychology Network wordt aangestuurd door Els Snauwaert. Prof. Dr. Paul Wylleman neemt de rol als system developer op zich en kan als klinisch psycholoog ook zelf welfare officer van Team Belgium zijn. 

In fysiologie doet Team Belgium voorlopig enkel beroep op Prof. Dr. Marc Francaux met zijn expertise in inspanningsfysiologie en hoogtetraining.  

Voeding is een belangrijke pijler voor het leveren van topprestaties. Onze voedingsdeskundigen kijken samen met de atleet en de coach naar voeding die de sportprestatie kan verbeteren of bijvoorbeeld het herstel van blessures kan bevorderen. Stephanie Scheirlynck coördineert deze groep en gaat na wat de noden en vragen zijn bij de atleten en hun sportfederaties.  

De vakgebieden biomechanica en technologie en innovatie zijn we aan het organiseren.  

Team Belgium Experts op competities en stages  

“Opdat atleten en coaches de weg naar de Team Belgium Experts zouden vinden, nodigt het BOIC de experten uit op de Team Belgium stages en op wedstrijden. Ze worden nauw betrokken in de prestatieprogramma’s die via de gemeenschappen worden gefinancierd en door de federaties en liga’s worden georganiseerd. De bedoeling is dat de expert naar de atleet komt en de atleet niet noodzakelijk naar het labo dient te gaan om de expert te ontmoeten.”  

Wetenschappelijke sessies  

Het BOIC plant ook sessies in voor coaches en technische directeurs over innovatieve onderwerpen die van algemeen belang zijn en die we laten begeleiden door deze experten. Voor de Olympische Spelen van Tokio hadden we bijvoorbeeld samen met, en op initiatief van, Sport Vlaanderen gewerkt aan het project “Cold 2 Gold”, de koelende kledij voor atleten.