Logo of Team Belgium

Elk jaar verzamelt het BOIC een groep jonge beloftevolle atleten voor de Team Belgium Youth Training Camps. In samenspraak met de topsportpartners en de verschillende federaties reisde een selecte groep van atleten en omkadering af naar Vittel (Frankrijk) en Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg). Daar werd er een week lang samen getraind.  

In Vittel namen 49 atleten deel, vertegenwoordigd in vijf verschillende sportdisciplines, waaronder atletiek, rugby, basketbal, gewichtheffen en triatlon. In Luxemburg waren er 54 atleten uit maar liefst zes sportdisciplines, namelijk hockey, judo, kajak, mountainbiken, roeien en volleybal. Naast de sport specifieke trainingen werd er gefocust op de verdere ontwikkeling van de topsportmentaliteit van deze beloftevolle atleten.

De federaties zorgden voor uitdagende trainingen. De (para)medische omkadering werd net als het avondprogramma door het BOIC voorzien.

Tijdens deze week was er een teambuilding waarbij het doel was om atleten onderling te laten connecteren. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om te connecteren met Olympiërs. Noor Vidts, Jorre Verstraeten, Fanny Smets en Annelies Bredael namen het woord tijdens de ‘Meet & Greet with OLY’s’. Ze inspireerden de jonge deelnemers met hun persoonlijke verhalen en benadrukten het belang van hard werken, doorzettingsvermogen en de juiste mindset in de sport. Het delen van kennis en ervaring tussen generaties van atleten is een essentieel onderdeel van de Team Belgium Youth Training Camps. Zowel voormalige als huidige Olympiërs connecteren op deze manier met de nieuwe generatie van Team Belguim atleten. 

Nicky Van Rossem: “Bij de Team Belgium Youth Training Camps staan de Olympische waarden: Excellence, Respect, Friendship en Togetherness centraal. Er werd gefocust op trainingen, het onderling connecteren van atleten uit verschillende sporten en er waren experten uit verschillende domeinen aanwezig om de jonge topsporters te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Op beide locaties stond dopingpreventie op de agenda waarbij zowel NADO Vlaanderen als ONAD Federation Wallonie Bruxelles tijdens een sessie focuste op de praktische zaken van een dopingcontrole en het gebruik van geneesmiddelen en supplementen.

ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, verzorgde afzonderlijk voor atleten en voor coaches, een sessie rond grensoverschrijdend gedrag in de sport. Atleten en coaches werden geïnformeerd op welke manier ze voor zichzelf grenzen kunnen stellen, deze kunnen aangeven en hoe ze raad of hulp kunnen vragen rond dit thema. 

De aanwezige sportpsychologen, Jean Colinet en Viktor Van de Veken verzorgden het sportpsychologische aspect. Enerzijds waren er individuele sessies voor atleten en/of coaches, anderzijds werd er een sessie specifiek voor coaches georganiseerd met de focus op ‘het omgaan met prestatiedruk tijdens (jeugd)competities’. Coaches leerden hier meer over hoe ze hun atleten kunnen helpen om te presteren onder druk. Dit draagt bij tot de holistische benadering van topsport trainingen, waarbij zowel fysieke als mentale aspecten van prestatieverbetering onder de loep worden genomen.  

Voor het eerst werd er gekozen voor Luxemburg als locatie voor één van de Team Belgium Youth Training Camps. Luxemburg heeft zeer kwalitatieve sport specifieke accommodaties. Er is nauw samengewerkt met het nationaal topsportcentrum Coque.  

Olav Spahl: "De Team Belgium Youth Training Camps zijn bewust gericht op de volgende generatie atleten die in de toekomst een TOP 8 resultaat kunnen behalen op de Olympische Spelen. Op basis van de eerste reacties kan er besloten worden dat de kwaliteit van de sport specifieke accommodatie een meerwaarde was voor een succesvolle stage. Team Belgium heeft de ambitie om zich voortdurend te ontwikkelen en te leren om zo in de toekomst de beste infrastructuur voor zijn stages te kunnen gebruiken."

Team Belgium wil samen met de gemeenschappen via de Team Belgium Youth Training Camps blijven inzetten op de verdere holistische ontwikkeling van jonge belofte volle atleten voor hun verdere sportieve parcours.