Logo of Team Belgium

Van 15 tot 16 november was Doha in Qatar de gaststad voor de XXIe algemene vergadering van het ANOC, de Vereniging van Nationale Olympische Comités. De vergadering werd voorgezeten door Z.E. Sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah van Koeweit. Thierry Zintz en Jean-Michel Saive, leden van het beheerscomité van het BOIC, vertegenwoordigden er het BOIC. Een verslag.

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, blikte terug op de Olympische Spelen in Rio, zowel op de positieve als de negatieve aspecten. “We leven in een verzwakte wereld,” besloot hij, “maar we moeten er alles aan doen opdat sport een factor van stabiliteit kan zijn.”

Craig Reedie, de voorzitter van het Wereldantidopingagentschap WADA, bracht verslag uit over de werking van het WADA en over de situatie in Rusland, Kenia en andere landen. “De wil om een onafhankelijk orgaan op te richten voor de antidopingcontrole werd uitgebreid besproken,” aldus Thierry Zintz. “Craig Reedie herbevestigde het engagement van het WADA en het IOC voor de cleane atleten.”

Voor het eerst in de geschiedenis van het ANOC kregen de drie kandidaat-gaststeden voor de Olympische Spelen van 2024 (Los Angeles, Budapest en Parijs) de gelegenheid om hun dossier aan de algemene vergadering voor te leggen.

Ook het thema goed bestuur kwam aan bod. het ‘NOC Relations’ departement van het IOC stelt vanaf 21 november 2016 via zijn extranet een auto-evaluatietool ter beschikking van de Nationale Olympische Comités (NOC’s) voor de implementatie van de principes van goed bestuur.

Tot slot kwam ook de atletencommissie van het ANOC aan het woord. Jean-Michel Saive zetelt in deze commissie. De atletencommissie benadrukte de positieve rol die de atleten spelen in de bestuurlijke organen van de NOC’s. Hoewel in Europa 78% van de NOC’s atleten in zijn raad van bestuur telt, ligt dat percentage voor andere continenten veel lager.