Logo of Team Belgium

De topsportpartners Sport Vlaanderen, Adeps, Ostbelgien en het BOIC (ook ‘ABCD’ genoemd) hebben beslist om voorrang te geven aan een voorbereiding op de Olympische Spelen in België. In de plaats van de stages voor de ‘jonge elites’ en ‘Team Belgium’ die jaarlijks tussen eind oktober en eind november atleten uit verschillende sporten samenbrengen, kiezen we voor activiteiten in België die de voorgeschreven bubbels respecteren. Parallel aan deze trainingen en voorbereidingen zullen we op een digitale manier uitwisseling tussen atleten organiseren.

“De gezondheid van de atleten is onze belangrijkste troef voor optimale prestaties op de Olympische Spelen,” aldus Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium. “Gezien de huidige omstandigheden moeten we hen zo goed mogelijk beschermen. Samen met onze artsen en experten hadden we verschillende scenario’s en protocollen uitgewerkt. Uiteindelijk kozen we samen voor de meest verantwoorde optie.”

De algemene gezondheidssituatie blijft vooralsnog zorgwekkend en de verantwoordelijken van bovengenoemde organisaties willen de atleten geen enkel risico laten lopen. Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen: “Team Belgium heeft een voorbeeldfunctie in onze maatschappij. Daarom vinden we dat ook de atleten het goede voorbeeld moeten geven.”

Voor Team Belgium ligt de klemtoon dus op de individuele voorbereiding binnen de verschillende sporten om zo het concept van de bubbels te respecteren. Alain Laitat, administrateur-generaal van Adeps: “Sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis hebben we in het overgrote deel van de gevallen onze Belgische infrastructuur adequaat kunnen inzetten om onze atleten voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio, in de beste sportieve en hygiënische omstandigheden. Er is dus geen enkele reden om hen bloot te stellen aan risico’s verbonden aan verplaatsingen die niet essentieel zijn voor hun sportieve voorbereiding.”


De topsportpartners in België

In België is topsport de bevoegdheid van de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap. De drie gemeenschappen staan elk in voor hun eigen topsportbeleid en hun eigen topsporters.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (het BOIC) is de olympische partner voor topsport. Het voert zijn missie uit in nauwe samenwerking met de sportadministraties van de gemeenschappen: Sport Vlaanderen, Adeps en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze vier entiteiten vormen samen de ‘topsportpartners’ in België.

De topsportpartners

.