Logo of Team Belgium

De Atletencommissie het BOIC, bij elkaar gekomen op 24 oktober in haar nieuwe samenstelling, duidde Tom Goegebuer aan als haar nieuwe ondervoorzitter. 

Hans Van Alphen zal voortaan de Atletencommissie vertegenwoordigen in de Selectiecommissie van het BOIC. 

Karen Persyn werd voorgesteld om te zetelen in de raad van bestuur van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Haar mandaat dient nog bevestigd te worden door de algemene vergadering van het BAS.

Voorzitter van de Atletencommissie is Yuhan Tan, secretaris is Tom Coeckelberghs.