Logo of Team Belgium

Op 9 juni nodigde het BOIC zijn leden, de Belgische sportfederaties, uit voor zijn algemene vergadering. Gezien de huidige context vond die plaats via videoconferentie. De leden van de algemene vergadering keurden de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 goed en verleenden kwijting aan de bestuurders en de commissaris. De algemene vergadering besliste om de verkiezing van de nieuwe voorzitter en raad van bestuur uit te stellen. Zo kan de huidige ploeg zijn verantwoordelijkheden opnemen tot het einde van deze beleidsperiode met als hoogtepunt de Olympische Zomerspelen.

“Het gezond verstand stond voorop tijdens deze algemene vergadering,” aldus Pierre-Olivier Beckers. “Een voorbereiding op de Olympische Spelen in optimale omstandigheden, in lijn met de visie en missie van het BOIC, vereist continuïteit en stabiliteit. Daarom heeft de algemene vergadering het voorstel van de raad van bestuur goedgekeurd om de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur (en voorzitter) uit te stellen tot na de Spelen in 2021 (dus ten laatste op 2 oktober 2021).”

Pierre-Olivier Beckers : “Met dezelfde ambitie uitkijken naar 2021.”
Lees hierna de speech van BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.

“Van harte welkom op deze algemene vergadering van het BOIC in uitzonderlijke omstandigheden. Ik hoop dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren. Bedankt voor de tijd die u hebt vrijgemaakt voor deze algemene vergadering.

Zoals ik al zei, dit zijn uitzonderlijke tijden. De effecten van Covid-19 treffen de hele wereld op een ongeziene manier. Op momenten als deze primeert de gezondheid van iedereen. Bij deze wil ik dan ook mijn respect tonen voor iedereen die meehelpt om deze pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden, op welke manier ook.

Zijn van ons heengegaan
Ik wil ook graag mijn medeleven betuigen aan iedereen die iemand verloren heeft in deze moeilijke omstandigheden. We moesten het afgelopen jaar ook afscheid nemen van enkele olympiërs. Ik denk aan François Lafortune die ons land zeven keer vertegenwoordigde op de Olympische Spelen. Ook aan hoogspringer Jacques Delelienne, basketballer Yvan Delsarte, hockeyers Armand Solie, Roger Goossens en Guy Miserque, bokser Max Marsille en Frank Delhem, deelnemer in het schermen aan de Olympische Spelen in Rome 1960 en coach in het schermen op de Olympische Spelen van Los Angeles 1984. Ook verloren we paralympiër Marieke Vervoort, zij was een inspiratie voor heel veel mensen tot ver buiten de sport. En tot slot zijn mijn gedachten ook bij Eric Denis, olympisch scheidsrechter in het hockey, bij Willy Bosch, de voorzitter van de Belgische Boksfederatie, bij Boudewyn De Roose, Ere-secretaris-generaal van het Belgian Deaf Sport Committee, Ferdinand Peeters, secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Roeibond en bij Jean-Michel Wyns, erevoorzitter van de Belgische Koninklijke Skifederatie, jarenlang ondervoorzitter van het BOIC en lid van de Ethische commissie van het BOIC, die onlangs overleden zijn.

“Inspire the next generation”
Naast het menselijke aspect, raakt deze pandemie onze samenleving in al zijn facetten. Ook u als federaties voelt de impact ervan, net als de clubs, vrijwilligers en natuurlijk de sporters zelf. Dankzij uw inspanningen kunnen de activiteiten stilaan terug opstarten.

Sport speelt in deze context een belangrijke rol. Meer dan ooit, zou ik zeggen. Fysieke activiteit en een gezonde levensstijl zijn de beste preventie tegen ziekte. Daarnaast haalt sport mensen uit de eenzaamheid en draagt het bij aan een betere samenleving. Topsport en breedtesport zijn in deze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Net daarom is onze slogan voor de Spelen in Tokio “Inspire the next generation”. Onvermijdelijk moesten we het hoogtepunt van deze olympiade uitstellen. Het uitstel van de Spelen naar 2021 is een wijze beslissing, maar geen gemakkelijke. In de eerste plaats voor de atleten die niet alleen de afgelopen maanden, maar al jarenlang dit doel voor ogen hebben. We blijven paraat staan voor onze atleten, samen met de Gemeenschappen. Ik ben dan ook verheugd dat het overleg binnen het Olympisch Platform met de 2 nieuwe ministers van sport op een positieve manier wordt voortgezet. Ook met onze andere partners, commerciële en institutionele zoals Defensie en het Fonds Baillet Latour, bouwen we verder aan olympisch succes.

Natuurlijk ondervindt ook het BOIC een grote impact nu de Olympische Spelen werden uitgesteld. Philippe Vander Putten vertelt er straks iets meer over. Ik wil alvast het personeel van het BOIC bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in de afgelopen maanden.

Met dezelfde ambitie uitkijken naar 2021
Nu kijken we dus uit naar 23 juli 2021. Met dezelfde ambitie: we willen in Tokio beter doen dan in Rio vier jaar geleden qua medailles en aantal top 8-plaatsen. De voorbereidingen tot nu toe zijn uitstekend verlopen, en het komende jaar blijven we dat niveau voor ogen houden.

Deze ambitie is niet uit de lucht gegrepen. Onze atleten hebben de afgelopen maanden en jaren fantastische prestaties geleverd op het hoogste niveau.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus moesten we jammer genoeg heel wat activiteiten annuleren. Bijvoorbeeld de 100e verjaardag van de Olympische Spelen in Antwerpen. Een uniek jubileum dat we zeker nog gepast zullen vieren.

Gaston Roelants geeft fakkel door als voorzitter Belgische Vereniging van Olympiërs
Vanaf vandaag heeft de Belgische Vereniging van Olympiërs officieel een nieuwe voorzitster. Zoals ik eerder al heb aangekondigd, neemt Kim Gevaert deze rol over van Gaston Roelants. Bij deze wil ik alvast Gaston bedanken voor zijn jarenlange toewijding voor de olympiërs. Maar dat zal ik zeker nog eens face to face doen zodra dat mogelijk is.

Ook de Belgian Olympic Academy moest worden uitgesteld. Jammer, want de Academy was dit jaar opnieuw gestart na een geannuleerde editie.

Ook naast de competities blijft er heel wat werk. Bijvoorbeeld op het vlak van good governance. Het eerste colloquium Women & Sport op 19 november vorig jaar was een succes. Het toont aan dat we samen met jullie, de federaties, nog heel wat stappen kunnen zetten richting gendergelijkheid. We blijven ons ook inzetten in andere thema’s zoals sport zonder doping. Hier toont het succes van de jaarlijkse Play True Day de goede samenwerking met de 4 anti-dopingagentschappen in België aan. En ik vergeet nog enkele andere initiatieven, om het goede werk in onze verschillende commissies maar te noemen.

Orde van Verdienste
Normaal gezien mag ik de avond op een feestelijke manier afsluiten met de uitreiking van onze Orde van Verdienste. Het zou niet gepast zijn voor de laureaat van dit jaar om dat digitaal te doen. Ik hou jullie dus nog even in spanning, de uitreiking volgt op een meer geschikt moment.

Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort terug in levende lijve ontmoeten en kan ik mijn laatste mandaat als BOIC-voorzitter in schoonheid beëindigen.

Dankuwel.”