Logo of Team Belgium

Vier Belgische scheidsrechters, juryleden en commissarissen uit werden aangeduid door hun respectievelijke Internationale Federatie - na overleg met de Belgische federaties - om op te treden in Beijing tijdens de Olympische Spelen.   

Het gaat over: 

  • Wim DeDeyne, shorttrack 

  • Françoise De Rappard, kunstschaatsen 

  • Sarah S. Henderson, shorttrack 

  • Vera Vandecaveye, kunstschaatsen 


‘Zonder officials geen sport’ 
 

Het BOIC wil de officials de erkenning geven die ze verdienen. Net zoals de atleten de eed afleggen tijdens Olympische Spelen, leggen ook scheidsrechters, juryleden en commissarissen de eed af. Dat toont de belangrijkheid van hun rol aan.  

“Met het oog op de Olympische Spelen in Beijing zal het BOIC de officials omkaderen en erkennen als volwaardige partners van Team Belgium en als ‘ambassadeurs’ van de Olympische gedachte.”, zegt voorzitster Gwenda Stevens.  

 De commissie “Officials” behartigt de belangen van de officials, net zoals de atletencommissie dat doet voor de atleten.