Logo of Team Belgium

Het IOC biedt aan alle voormalige olympiërs een tweejarige vorming Master’s degree MA in Sports Ethics and Integrity (MAiSI) aan. Inschrijven kan tot 22 maart.

De sportwereld wordt steeds vaker geconfronteerd met ethische problemen op alle niveaus. Het is derhalve van essentieel belang een passend en professioneel antwoord op deze kwesties te ontwikkelen. Zes gerenommeerde universiteiten die gespecialiseerd zijn op het gebied van strategie, bestuur en ethiek in de sport, zijn een internationale samenwerking gestart om ervoor te zorgen dat integriteit en ethiek in de sport op internationaal niveau officieel worden erkend als een nieuw beroep op het gebied van sportadministratie en -bestuur, zowel in de openbare als in de privé sector. Deze samenwerking resulteerde in een masteropleiding - Master’s degree MA in Sports Ethics and Integrity (MAiSI).

Het Internationaal Olympisch Comité ondersteunt deze aanpak en maakt deze opleiding via het ACT-programma "Olympische solidariteit" toegankelijk voor voormalige Olympische atleten door hen de mogelijkheid te bieden aan deze tweejarige masteropleiding deel te nemen.

Olympic Solidarity zal de inschrijvingskosten, de accommodatie, de reiskosten en een studietoelage voor de gehele duur van de opleiding voor haar rekening nemen voor de geselecteerde kandidaten.

Op deze video wordt het woord gegeven aan de Olympiërs die deel uitmaakten van de eerste groep die in 2019 de MAiSI-masteropleiding volgden.

Meer informatie over het MAiSI

Inschrijven vóór 22 maart 2021

Alle aanvragen moeten uiterlijk vóór 22 maart 2021 worden ingezonden naar info@olympic.be, vergezeld van een kopie van de volgende documenten: recent paspoort, certificaat Engels voor personen die uit een niet-Engels sprekend land komen. Inclusief het behaalde resultaat, kopie van het Bachelor diploma. Ieder NOC mag slechts één kandidaat voordragen uit de inzendingen.

Belangrijke data:

  • April 2021 - Video-interview van de eerste groep door MAiSI-docenten geselecteerde Olympiërs (shortlist)
  • Eind april 2021 - Definitieve selectie van de kandidaten die een beurs van Olympic Solidarity zullen ontvangen
  • Mei 2021 - Bevestigingen aan de betrokken NOC's van de Olympische kandidaten die zijn geselecteerd om een studiebeurs te ontvangen
  • Mei tot augustus 2021 - Organisatie van de logistieke aspecten (reis, visum, verblijf, enz.) Elke Olympiër zal in deze fase rechtstreeks door de KU Leuven gecontacteerd worden
  • September 2021 - MAiSI-programma begint