Logo of Team Belgium

Voorzitter van de Atletencommissie van het BOIC, Yuhan Tan werd verkozen als lid van de Atletencommissie van het Wereld Anti-Doping Agentschap WADA voor een periode van 3 jaar.