Logo of Team Belgium

De raad van bestuur heeft beslist om verschillende comités en commissies te vormen om tegemoet te komen aan bepaalde behoeften.


Atletencommissie

Deze commissie vertegenwoordigt de atleten en geeft hun een stem binnen het BOIC. 

De atletencommissie streeft volgende doelstellingen na:

 • het onderzoeken van vragen met betrekking tot de atleten en het geven van adviezen aan het BOIC;
 • het behartigen van de rechten en de belangen van de atleten en in dit kader aanbevelingen te doen., o.a. inzake de benoeming van arbiters in de International Council of Arbitration for Sport (ICAS);
 • het actief deelnemen aan initiatieven en projecten waarmee de integere atleten beschermd en gesteund worden, zowel tijdens als buiten de competitie;
 • waar nodig contact te hebben en te onderhouden met andere belanghebbenden binnen het Belgisch topsportlandschap in samenwerking met het BOIC;
 • contact te hebben met de Atletencommissie van het BPC, IOC, het EOC en van het Atletencomité van het WADA

De duur van het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden is vier jaar.

De commissie kan slechts 2 atleten van eenzelfde sport aanvaarden en er mogen niet meer dan 2/3 leden van hetzelfde geslacht zijn. Twee leden moeten hebben deelgenomen aan de Olympische Winterspelen.

 • WAUTERS Ann, basketbal, voorzitster
 • DOHMEN John-John, hockey, ondervoorzitter
 • WAEM Laura, gymnastiek, ondervoorzitster
 • BRYS Tim, roeien
 • DONCKERS Karin, paardrijden
 • HENDRICKX Jorik, schaatsen
 • LEFEVERE Jasper, judo
 • MICHEL Claire, triatlon
 • PLASSCHAERT Emma, zeilen
 • SCHUERMANS Jens, mountainbike
 • VAN STRYDONCK Elliot, hockey
 • VERSTRAETEN Jorre, judo
 • WILLEMSEN Elfje, bobslee
 • HOET Griet, wielrennen, paralympisch vertegenwoordiger
 • TAN Yuhan, lid van de Atletencommissie van het WADA

Contact:  athletescommissioncontact@olympic.be

Secretariaat: VAN ROSSEM Nicky (BOIC) - n.vanrossem@olympic.be


Reglement van de Atletencommissie


Benoemings- en Remuneratiecomité

Het algemene doel van dit comité is om de vaardigheid, deskundigheid en differentiatie van de organen van het BOIC te bevorderen met respect voor de bevoegdheid van de verschillende organen van het BOIC en de statuten en het intern reglement. Het benoemingscomité stimuleert een plan van opvolging voor mandaten en/of directiefuncties en evalueert en bepaalt de remuneratie van de directieleden van het BOIC.

 • SAIVE Jean-Michel, voorzitter
 • HENET Yves
 • STEVENS Gwenda 
 • VAN DAMME Tom

Plaatsvervangende leden:

 • DELCHEF Jean-Pierre
 • VAN DEN BOSSCHE Peter

Secretaris: Louise Cavenaile (BOIC) - l.cavenaile@olympic.be


Reglement van het Benoemings- en Remuneratiecomité


Selectiecommissie

De selectiecommissie doet een voorstel aan de raad van bestuur over de selecties voor de verschillende multidisciplinaire competities (Olympische Spelen, Jeugd Olympische Spelen, Europees Jeugd Olympisch Festival, Wereldspelen, Europese Spelen, ...).

 • SERRE Sven, voorzitter
 • BONNI Didier
 • DELCHEF Jean-Pierre
 • GAVAGE Dominique
 • KOOKEN Gijs
 • RONSSE Sylvie
 • VAN CAMPENHOUT Patrick 
 • LEFEVERE Jasper, vertegenwoordiger van de Atletencommissie

Auditcomité

Het auditcomité evalueert de risico's en onderzoekt het bestaan en de efficiëntie van de procedures voor interne controle en van de boekhoudsystemen. Het onderzoekt ook de jaarrekeningen na het afsluiten ervan en kan hierover vragen stellen aan de commissaris en de financiële dienst van het BOIC.

 • HANNOSSET Jean-François, voorzitter
 • MERTENS Pascal, penningmeester
 • VAN DEN BOSSCHE Peter
 • STEIN André, externe expert 
 • GRIGNARD Michel, externe expert 

Secretaris: Louise Cavenaile (BOIC) - l.cavenaile@olympic.be


Reglement van het Auditcomité


Ethische commissie

De ethische commissie waakt over het naleven van de principes en ethische waarden uit het Olympisch Charter. Ze waakt er ook over dat de leden van de raad van bestuur en van de comités en commissies van het BOIC handelen volgens deze principes en waarden.

De ethische commissie kan worden geraadpleegd over elk onderwerp met een (mogelijk) ethisch belang of waaruit een (mogelijk) belangenconflict voortvloeit.

 • URBAIN Paul, voorzitter
 • COOMANS Cyriel
 • DE BOEVER Eric
 • d'IETEREN Anne
 • FALLON-KUND Frédéric
 • VANMEERBEEK Roger

Reglement van de Ethische commissie


Commissie officials

“Zonder officials geen sport!”. Deze commissie behartigt de belangen van de officials, net zoals de atletencommissie dat doet voor de atleten. Er zijn heel wat thema’s die scheidsrechters, juryleden, toernooidirecteurs en commissarissen gemeenschappelijk hebben.

 • STEVENS Gwenda, voorzitster, roeien
 • BASTYNS Olivier, ondervoorzitter, schermen 
 • COSSAER Dirk, rolstoelbasketbal / paralympische sporten 
 • DE BLEECKERE Frank, voetbal 
 • DE WANNEMAEKER Bruno, zeilen 
 • DELFORGE Laurine, hockey 
 • DESCHAUWER Didier, paardrijden 
 • DI GIACOMO Arturo, ondervoorzitter, volleybal 
 • DIEDEREN Thierry, wielrennen / paralympische sporten 
 • LEMEIRE Christophe, ski 
 • LOONTJENS Heather, judo 
 • VAN CAELENBERGHE Patrick, atletiek / paralympische sporten 
 • VAN CAUWENBERGHE Valerie, gymnastiek 
 • WIJCKMANS Renaat, canoë-kayak 
 • ZONNEKEYN Rita, kunstschaatsen 
 • ROTHKRANZ Freddy, consultant, handbal

Secretariaat: Matthias Van Baelen (BOIC) - m.vanbaelen@olympic.be


Reglement Commissie Officials


Belgian Olympians Association 

De Belgian Olympians Association (BOA) organiseert activiteiten voor de Belgische atleten die ooit hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. De vereniging bestaat sinds 2003.

 • GEVAERT Kim, voorzitster
 • ROELANTS Gaston, erevoorzitter 
 • DE GROOF Stephanie
 • GEVAERT Justin
 • LOMBA Marie-Isabelle
 • RASE Laurence
 • SCHOEFS Eric
 • TAN Yuhan
 • VERMEIREN Paul

Commissie Gender Equity 

De Commissie Gender Equity heeft als doel gendergelijkheid in de sport te bevorderen. Ze streeft naar verbeterde genderbalans in leidinggevende functies, coachingsmogelijkheden, scheidsrechterstaken en sportparticipatie. De commissie ondersteunt eveneens de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen binnen de Olympische beweging en bevordert sportparticipatie bij vrouwen.

 • GAVAGE Dominique, voorzitster
 • STEVENS Gwenda 
 • MONAMI Dominique
 • HENET Yves
 • DELCHEF Jean-Pierre
 • VAN CAMPENHOUT Patrick
 • VAN BRANTEGHEM Cédric

Secretariaat : Sophie Roelandts (BOIC) – s.roelandts@olympic.be


Athletes' Entourage Commissie

De Athletes’ Entourage Commissie adviseert de Raad van Bestuur over kwesties en thema's die de atleet en zijn prestaties kunnen optimaliseren, beschermen en ondersteunen. De commissie heeft tot doel prioriteiten vast te stellen en initiatieven voor te stellen die verder kunnen ontwikkeld worden door het BOIC en de topsportpartners.

 • DELECLUSE Christophe, Voorzitter
 • ASEMANI Raheleh
 • BAM Carole
 • BORRY Pascal
 • BROCHE Frederik
 • D’ESPALLIER Annelies
 • DUMONT Cédric
 • FRANCAUX Marc
 • HECK Philippe
 • KAZIMIROWSKI Olek
 • LAEREMANS Wendy
 • LENVAIN Jean-François
 • MICHEL Claire
 • PIRENNE Eric
 • RASE Laurence
 • REYNTJENS Dieter
 • ROMBOUTS Emmanuel
 • SPAHL Olav
 • STEVENS Gwenda
 • TAELMAN Kristel
 • VAN BRANTEGHEM Cédric
 • VAN VAERENBERGH Geert
 • VERBEECK Bob
 • WAUTERS Ann
 • WERBROUCK Ulla

Secretariaat: Nicky Van Rossem (BOIC) – n.vanrossem@olympic.be