Logo of Team Belgium

Zowel topsport als breedtesport zijn van ontzettend groot belang. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn complementair. Topsport heeft slechts een meerwaarde indien het er in slaagt om individuen tot bewegen en sporten aan te zetten en bij te dragen aan bredere maatschappelijke en sociale doelstellingen.

Sport, en topsport in het bijzonder, heeft zonder twijfel een unieke voorbeeldfunctie binnen onze maatschappij, vooral voor de jeugd: inspanning, doorzettingsvermogen, vriendschap en respect, zichzelf overstijgen zijn realiteiten waarmee de mens dagelijks wordt geconfronteerd. Sport kan in dit opzicht een unieke inspiratiebron zijn. Sport helpt mensen om te gaan met succes… en met mislukkingen.

Sport heeft een positieve invloed op welzijn en gezondheid en kan helpen om problemen als obesitas te voorkomen en te bestrijden. Op die manier kan sport de gezondheidskosten voor het individu en de maatschappij verlagen. Daarnaast kan sport ook een niet te verwaarlozen rol vervullen voor sociale integratie.

Bovendien dragen sport en topsportprestaties bij om het imago van ons land, van onze gewesten en onze gemeenschappen in het buitenland te versterken en geven ze een gevoel van trots aan onze landgenoten.

Sport heeft tot slot ook een economische dimensie: het is een sector die banen en economische waarde creëert. Zo toonde een recente Europese studie aan dat sport 5,27 miljard EUR (of 1,36%) bijdraagt aan het Belgische BBP en dat de sportsector in België goed is voor 70934 sport-gerelateerde jobs, wat ongeveer overeenkomt met 1,58% van de totale arbeidsmarkt (cfr. “Study on the economic impact of sport through sport satellite accounts” – mei 2018).

In ons land doet minstens één persoon op twee aan sport. De meest fervente sporters zijn doorgaans aangesloten bij een club. Zij vertegenwoordigen meer dan 2.000.000 personen.


  • Topsport is een inspiratiebron en creëert een positieve dynamiek op verschillende niveaus.
  • Topsport wordt ondersteund door de topsportpartners.