Logo of Team Belgium

Sport is in België een gemeenschapsmaterie.

In samenwerking met de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap vervult het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) een rol als coördinator en als vertegenwoordiger van de Olympische Beweging in ons land.

Deze vier entiteiten vormen samen de ‘topsportpartners’ in België.

Om de beste prestaties en resultaten van onze atleten te kunnen bereiken, is een uitstekende samenwerking tussen de verschillende topsportpartners cruciaal.

Het zijn de sportadministraties van Sport Vlaanderen, Adeps en Ostbelgien die – op het terrein – de politieke lijnen zoals bepaald door de ministers van sport in praktijk brengen. Het BOIC voert zijn missie uit in nauwe samenwerking met de gemeenschappen en haar sportadministraties. Deze samenwerking vindt plaats op verschillende niveaus:

 • In het Olympisch Platform, dat op regelmatige tijdstippen de ministers van Sport en de voorzitter van het BOIC samenbrengt;
 • de ABCD-vergadering met de algemene directies van de verschillende sportadministraties en het BOIC;
 • de ABCD-techniek-vergaderingen met de technische directies van de verschillende sportadministraties en het BOIC.

NB : voorbeelden van samenwerking tussen de topsportpartners:

 • ‘Be Gold’: specifieke projecten voor detectie, ontwikkeling en begeleiding van jonge sporttalenten op lange termijn met het oog op deelname aan de Spelen te ondersteunen.
 • De strijd tegen doping.
 • De strijd tegen de manipulatie van sportcompetities.

De andere topsportactoren

Het spreekt voor zich dat de topsportactoren in België zich niet beperken tot de hierboven vernoemde actoren.

De sportfederaties – en de sportclubs die zij overkoepelen – spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van hun sport. Sommigen onder hen zijn “multi-sport” federaties (gehandicaptensport/G-sport, schoolsport, etc.).

Aan de zijde van de liga’s en de federaties, hebben ook de ‘sport-interfederalen’ zoals de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en zijn Franstalige tegenhanger, de Association Interfédérale du Sport Francophone (l’AISF) een belangrijke coördinerende taak te vervullen.

Defensie levert ook een aanzienlijke steun aan de sport, het biedt verschillende topsportatleten de mogelijkheid hun sport in goede omstandigheden uit te oefenen.

Andere entiteiten – voor wie topsport vaak geen prioriteit is – zoals de privésector maar ook de gemeenten, provincies, de gewesten en de federale staat steunen de topsport ook via andere kanalen.

Tot slot zijn er de media, het klankbord van de sportpromotie en van de passie van de atleten!


 • De topsportpartners in België zijn:
  • Sport Vlaanderen
  • Adeps
  • Ostbelgien
  • Het BOIC
 • Om te kunnen wedijveren met de andere landen, moeten de topsportpartners hun investeringen rationaliseren en optimaliseren.
 • Vanuit deze ingesteldheid ondertekenden de ministers van Sport en de voorzitter van het BOIC in november 2011 een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het zijn de sportfederaties die het sportbeleid in de praktijk brengen en uitvoeren.
 • Talrijke andere topsportactoren spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van de topsport.