Logo of Team Belgium

Het EQUIP Project (Equip for Equality in Practice), dat in 2021 van start ging, is bedoeld om bestaande goede praktijken rond genderthema’s en diversiteit uit te wisselen en toe te passen in de sportsector.

Dit project wordt gecoördineerd door ENGSO, samen met 9 partners van 6 Europese landen. Het BOIC is één van de officiële projectpartners, samen met het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF). Het project wordt gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie.

Het BOIC werkt samen met het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor de organisatie van de verschillende activiteiten en evenementen in België. Door het organiseren van deze activiteiten wil het BOIC, samen met ICES, federaties aanmoedigen om proactief aan de slag te gaan rond gender en diversiteit.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kan u terecht op: https://www.engso-education.eu/projects/equip/.

Binnen het BOIC volgt Matthias Van Baelen als External Affairs Manager dit project op: m.vanbaelen@olympic.be.