Logo of Team Belgium

Seksuele intimidatie en misbruik horen niet thuis in onze maatschappij en in de sport. De veiligheid en het welzijn van atleten moeten altijd op de eerste plaats komen.

Het BOIC maakt van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag een belangrijk thema. Ter bescherming van atleten en delegatieleden heeft het volgende maatregelen genomen:

 • In de gedragscode voor de leden van de delegatie (inclusief atleten) staan specifieke bepalingen rond grensoverschrijdend gedrag. Elke delegatie heeft twee vertrouwenspersonen (man en vrouw) die kunnen aangesproken worden. Ook de internationale contactpersoon wordt vermeld.
 • Voor de competities en multidisciplinaire stages onder de bevoegdheid van het BOIC moeten coaches, begeleiders en personeel een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) voorleggen.

Zowel in België (gemeenschappen) als internationaal (IOC) bestaan er initiatieven ter preventie en bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.


Vlaanderen

 • Heb je seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, recent of langer geleden? Blijf er niet mee zitten en vertel je verhaal. Je kan terecht bij verschillende personen en organisaties. Je vindt ze op de website van Sport Vlaanderen.
 • Elke Vlaamse sportfederatie heeft een aanspreekpunt integriteit (API). Dit is binnen de sportfederatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteit.
 • Daarnaast kan je terecht bij ‘1712’, de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Franstalige gemeenschap

 • In lijn met het nieuwe federatiedecreet (in voegen sinds 2020) en het decreet ‘Ethische code’ (2014), verbindt elke sportfederatie zich ertoe om een structuur op te zetten die verantwoordelijk is voor vragen rond tolerantie, respect, ethiek en fair play en om een aanspreekpunt aan te stellen.

 • Je vindt meer informatie op de website van Adeps.

Internationaal

 • De werkgroep ‘Prevention of Harassment and Abuse in Sport’ (PHAS) van het IOC werkt samen met experten en betrokkenen uit de Olympische Beweging initiatieven uit om atleten te beschermen tegen intimidatie en misbruik in de sport.
 • Tijdens de Olympische Spelen en Youth Olympic Games regelt het ‘Games-Time Framework’ op welke manier de atleten worden beschermd en op welke manier incidenten kunnen worden gemeld. Meer informatie vind je op het atletenplatform Athlete365.
 • Daarnaast heeft het IOC verschillende educatieve tools ontwikkeld rond preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Via een toolkit en richtlijnen helpt het IOC nationale en internationale sportfederaties en Nationale Olympische Comités (NOC’s) bij het opmaken en invoeren van een beleid ter preventie van intimidatie en misbruik.
 • Meer informatie over de initiatieven van het IOC vind je op de website www.olympic.org of op het atletenplatform Athlete365.