Logo of Team Belgium

Het olympisme is een levensvisie die de kwaliteiten van lichaam, wil en geest verenigt in een evenwichtig geheel. Door sport te combineren met cultuur en educatie streeft het olympisme naar een levenswijze gebaseerd op het plezier van de inspanning, de educatieve waarde van goede voorbeelden en respect voor universele, fundamentele ethische principes.

De Olympische Beweging heeft als doel om bij te dragen aan een vreedzame en betere wereld door jongeren op te voeden via sport zonder enige vorm van discriminatie en in de geest van het olympisme: met wederzijds begrip in een sfeer van vriendschap, solidariteit en fair play.

De fundamentele principes en de essentiële waarden van het olympisme zijn beschreven in het Olympisch Charter. Dat geldt tegelijk als statuten van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het beschrijft ook de rechten en plichten van het IOC, de internationale sportfederaties en de Nationale Olympische Comités (NOC’s), de belangrijkste vertegenwoordigers van de Olympische Beweging. Ten slotte moeten ook de organisatiecomités voor de Olympische Spelen voldoen aan de bepalingen van het Olympisch Charter.

De rechten en vrijheden die staan beschreven in het Olympisch Charter gelden voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van ras, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie, politieke of andere meningen, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Tijdens Olympic Day, die jaarlijks valt op 23 juni, zet het IOC samen met Nationale Olympische Comités uit de hele wereld de olympische waarden in de kijker.