Logo of Team Belgium

De nationale sportbonden zijn de leden van de vzw BOIC. Momenteel bedraagt hun aantal 81. Zij vertegenwoordigen - meestal - de liga’s erkend door de verschillende gemeenschappen. De decreten inzake de erkenning en de subsidiëring van de sportbonden zijn immers van toepassing op het niveau van de drie gemeenschappen in ons land. Daarom zijn bijna alle sportbonden gesplitst in twee, soms zelfs drie sportbonden op het niveau van de gemeenschappen.

Deze sportbonden behouden hun autonomie, zoals de decreten het voorschrijven, maar zijn per sport gegroepeerd in slechts één nationale sportbond die bevoegd is op internationaal vlak.

Het BOIC bestaat uit:

  • effectieve leden
  • toegetreden leden

Kunnen als effectieve leden worden toegelaten:

  • de nationale sportbonden, met rechtspersoonlijkheid, die in hun respectieve sporttak een aanmerkelijk deel vormen van het totale aantal sportbeoefenaars in België;
  • andere nationale verenigingen en organismen met rechtspersoonlijkheid, die zonder winstoogmerk werkzaam zijn op het gebied van de sportbeoefening, ofwel instaan voor de bevordering van de belangen in de sport en/of de lichamelijke opvoeding, ofwel dienstverlenend optreden op deze gebieden.

Er kan niet meer dan één bond per sporttak als effectief lid van het BOIC worden toegelaten.

De effectieve leden worden in 4 categorieën ingedeeld:

Categorie 1:

De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale sportbonden die sporten beheren die op het programma van de Olympische Spelen voorkomen.

Categorie 2:

De nationale sportbonden, aangesloten bij de internationale, door het IOC erkende, sportbonden die sporten beheren die niet voorkomen op het programma van de Olympische Spelen, de andere nationale sportbonden en de nationale verenigingen en organismen die meer dan één specifieke sporttak beheren.

Categorie 3:

De IOC-leden voor België.

Categorie 4 :

Twee atleten die aan de Olympische Zomer- of Winterspelen hebben deelgenomen. Ze worden, op voordracht van de atletencommissie van het BOIC, door de raad van bestuur voorgesteld. Ze verliezen automatisch hun hoedanigheid van lid op het einde van de tweede olympiade na de laatste Olympische Spelen waaraan ze hebben deelgenomen.

Raadpleeg voor meer informatie de statuten van het BOIC.


De leden van het BOIC - Zoek een sportbond