Logo of Team Belgium

Waarom de olympische eigendommen beschermen?

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bezit alle rechten op de Olympische Spelen en de olympische eigendommen. Deze rechten kunnen inkomsten genereren om de organisatie en de bekendheid van de Olympische Spelen te ondersteunen en om de internationale federaties (IF), de Nationale Olympische Comités (NOC) en de atleten te steunen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. In het belang van de Olympische Beweging en de partijen die er deel van uitmaken en die genieten van deze inkomsten, moeten alle rechten en olympische eigendommen zo goed mogelijk beschermd worden.


Verantwoordelijkheid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité is tegenover het IOC verantwoordelijk in België voor het respecteren van de bescherming van de rechten op de Olympische Spelen en de olympische eigendommen. Het BOIC heeft tegenover het IOC en zijn marketingpartners de juridische verplichting om de olympische eigendommen te beschermen tegen elk niet-toegelaten gebruik en tegen ambush marketing.


De olympische eigendommen

Het gebruik van de olympische eigendommen, hieronder op een niet-exhaustieve manier opgesomd, is verboden zonder voorafgaande toestemming van het IOC. De aanvraag voor het gebruik moet worden gericht aan het BOIC dat als tussenpersoon fungeert voor het IOC.

De olympische ringen

Het olympische merkteken bestaat uit vijf onderling verbonden ringen van gelijke grootte (de olympische ringen) in één kleur of in vijf volgende kleuren van links naar rechts: blauw, geel, zwart, groen en rood. De ringen zijn onderling verbonden als volgt: de blauwe, zwarte en rode ring bovenaan en de gele en groene ring onderaan, zoals te zien is in de afbeelding hierboven. Het olympische merkteken staat voor de activiteiten van de Olympische Beweging, de verbondenheid van de vijf continenten en de ontmoeting van atleten uit de hele wereld op de Olympische Spelen.

Dit symbool mag, noch in zijn originele vorm, noch vervormd, noch in elke andere vorm (bijvoorbeeld vierkanten in één of meerdere kleuren), gebruikt worden zonder voorafgaand akkoord van het IOC. De vraag voor het gebruik ervan moet worden gericht aan het BOIC.

Het institutionele logo van het BOIC & het commerciële logo van het BOIC

De termen

  • Olympisch
  • Olympische Spelen
  • Olympic Games 
  • Olympics
  • Xxx Olympic Games
  • Olympiad

De olympische vlag

De olympische vlag heeft een witte achtergrond, zonder rand. In het midden bevindt zich het olympische logo in de vijf kleuren.

De olympische slagzin

De olympische slagzin “Citius - Altius - Fortius”, en de vertaling ervan (“Sneller - Hoger - Sterker”).

De olympische hymne

De olympische hymne is het muziekstuk genaamd “Olympische Hymne”, gecomponeerd door Spiro Samara.

De olympische vlam, de olympische fakkels (of toortsen)

De olympische vlam is de vlam die wordt aangestoken in Olympia onder het gezag van het IOC.

De olympische benamingen

Een olympische benaming is een visuele of auditieve weergave van een associatie, relatie of andere band met de Olympische Spelen, de Olympische Beweging of een van de partijen die er deel van uitmaken.


Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze juridische dienst.

Tel: 02/474.51.50

E-mail: l.cavenaile@olympic.be (Louise Cavenaile)


Recht op informatie:

De pers mag verwijzen naar de olympische terminologie, zij het enkel vanuit redactioneel oogpunt en conform aan de mediagids die elke olympiade wordt uitgegeven door het IOC (Internationaal Olympisch Comité) en het OCOG (Organisatiecomité van de Olympische Spelen).