Logo of Team Belgium

Het BOIC is een vzw met als voornaamste organen de algemene vergadering, de raad van bestuur en het bureau van de raad van bestuur.


Algemene vergadering

De algemene vergadering speelt de rol van parlement van de Belgische olympische en sportieve beweging. Ze is samengesteld uit alle leden van het BOIC. Dat zijn in hoofdzaak vertegenwoordigers van de nationale sportbonden.

Voorlopig verslag van de algemene vergadering van 08/06/2023


Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt en vertegenwoordigt het BOIC.

Hij is samengesteld uit 20 leden: de voorzitter, 15 leden uit de nationale sportbonden, de voorzitter van de atletencommissie, een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij en 2 Belgische IOC-leden.

VoorzitterSAIVE Jean-Michel, K.B. Tafeltennisbond

Erevoorzitter: Z.M. Koning Filip

Bestuurders van de Nederlandstalige taalgroep:

Bestuurders van de Franstalige taalgroep:

Bestuurder van de Duitstalige taalgroep:

Voorzitter van de atletencommissie:

IOC-leden:

Vaste vertegenwoordiger van de Nationale Loterij:

Woont eveneens de vergaderingen van de raad van bestuur bij:

  • VAN BRANTEGHEM Cédric, CEO

Bureau van de raad van bestuur

Het bureau van de raad van bestuur bereidt bepaalde belangrijke of complexe onderwerpen voor voor de raad van bestuur. Bij hoogdringendheid kan het bureau de noodzakelijke beslissingen nemen, onder voorbehoud van de latere goedkeuring door de raad van bestuur.

Woont eveneens de vergaderingen van de raad van bestuur bij:

  • VAN BRANTEGHEM Cédric, CEO

De statuten van het BOIC  - Intern Reglement