Logo of Team Belgium

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), het Belgian Paralympic Committee (BPC) en The Adecco Group werken samen om een "Athlete Career Programme" aan te bieden aan olympiërs, paralympiërs en topsporters.

Het Athlete Career Programme (ACP) België werkt complementair aan de initiatieven van de Belgische sportautoriteiten i.v.m. ‘dual career’ (Sport Vlaanderen ‘Carrièrebegeleiding’/ ADEPS ‘projet de vie’). Ons doel is om een kader aan te bieden waarin atleten zowel tijdens als na hun topsport-carrière hun verdere loopbaan kunnen ontwikkelen. De focus ligt op drie pijlers: opleiding, vaardigheden en werk.

De duale carrière

Wanneer topsporters er voor kiezen om hun sportieve carrière te combineren met studies of werk, kiezen ze voor een duale carrière. Een duale carrière is uitdagend maar levert de atleet ook heel wat voordelen op zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van overdraagbare competenties van het ene domein naar het andere (vb: time management, discipline, gedrevenheid, winning attitude, resilience …), het vinden van mentale rust door de focus te kunnen verleggen, een betere sociale ontwikkeling, een langere sportieve carrière …

Het Holistisch Athletic Career (HAC) model toont de carrière van atleten met de evolutie binnen de verschillende domeinen (nl. atletisch niveau, psychologisch niveau, psychosociaal niveau, academisch- & beroepsniveau en financieel niveau). De lijnen in dit model tonen aan dat de leeftijd waarop de verschillende transities plaatsvinden slechts een benadering zijn. Ondanks dat het traject van elke atleet uniek is komen atleten vaak voor vergelijkbare uitdagingen te staan. Om deze zo goed mogelijk te overwinnen ondersteunt het BOIC zijn atleten graag op een holistische manier.

 
 
 
Bron: The Holistic Athletic Career model (Wylleman, 2019)
 
 
 

Het ACP model

Op basis van het HAC-model en aanbevelingen uit wetenschappelijk onderzoek, gevoerd door de Vrije Universiteit Brussel met steun van het Internationaal Olympisch Comité, kwam onderstaand ACP-model tot stand. Het doel van het ACP-model is om de topsporter te stimuleren om de weg naar gepaste bestaande Belgische initiatieven te vinden die kunnen helpen bij de verder ontwikkeling van zijn/haar duale carrière.

 
 
 

Het ACP Fonds (2014 - 2020)

Het Belgische ACP Fonds werd speciaal opgericht voor olympische en paralympische atleten om hen financiële steun te bieden bij hun verdere ontwikkeling richting carrière na de sport. Mede dankzij de steun van het Fonds Baillet-Latour was dit project zeer succesvol. Het ACP Fonds bestond tussen 2014 en 2020 en ondersteunde olympiërs en paralympiërs jaarlijks voor € 100.000.

  • Olympiërs en paralympiërs die kiezen voor (para)medische studies (27%) of sportgerelateerde opleidingen (27%) kozen het vaakst voor steun van het ACP Fund.
  • 72% van de atleten die naar aanloop van Tokyo2020 gebruik maakte van het ACP Fonds behaalde een top 8 plaats. Daarnaast deden ook 4 coaches beroep op de steun van het ACP Fonds ter voorbereiding van Tokyo2020. 2 van hen behaalden een top 8 plaats samen met hun atleten.
  • Van de totale delegatie van Tokyo2020 klopte 38% van de atleten aan bij het ACP Fonds om zo hun duale carrière financieel te laten ondersteunen en ook 38% van het aantal atleten dat in Tokyo een top 8 plaats behaalden was eerder verbonden met het ACP Fonds.
  • Van de 19 top 8 plaatsen die Team Belgium in Tokyo behaalde (plaats 4 - 8) zijn er 12 die gelinkt kunnen worden aan atleten die tijdens hun voorbereiding gebruik maakten van het ACP Fonds. Daarnaast kunnen er 4 van de 7 medailles van Tokyo2020 gelinkt worden aan atleten die voor steun van dit initiatief kozen.