Logo of Team Belgium

"Certificate for Educational Institutions supporting Dual Careers of Athletes”, ofwel Athletes Friendly Education (AFE), is een tweejarig project ter promotie van duale carrière van atleten. Het idee van het project is om onderwijsinstellingen te ondersteunen en te motiveren om opleidingen 'atleetvriendelijk' en dus toegankelijker te maken voor topsporters.

Het project ging officieel van start in januari 2019 en liep tot december 2021. Het BOIC is de Belgische partner in dit Europese samenwerkingsverband dat gecoördineerd wordt door het National Olympisch Comité van Slovenië. Uiteraard werkt het BOIC hiervoor samen met de verschillende partners die rond duale carrière en topsport werken in België binnen de verschillende gemeenschappen. Het project krijgt financiële steun van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Het BOIC wil ook na het einde van dit project nog meer aandacht schenken aan complementaire stimulerende initiatieven in de topsport die positief zijn voor de verdere ontwikkeling van atleten. Daarom reikt het de AFE-Award uit aan hogeronderwijsinstellingen die atleetvriendelijk onderwijs binnen België promoten. De hogeronderwijsinstellingen kunnen zelf een aanvraag indienen met een initiatief/opleiding via een ‘open AFE-kandidaten platform’ tijdens de applicatieperiode. Vervolgens kiest een AFE-jury uit de ingediende projecten een initiatief/opleiding als winnaar. Deze wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van het BOIC en tijdens de Algemene Vergadering van het BOIC wordt de AFE-Award officieel uitgereikt.

Winnaars van de AFE-Award kunnen het exclusieve AFE-Award logo gebruiken op specifieke communicatie over het winnende initiatief/opleiding om zo de atleetvriendelijke omgeving verder te promoten.

Sinds 2022 is de AFE-Award van het BOIC al verschillende keer uitgereikt aan onderstaande initiatieven/opleidingen:

  • ‘De dienst topsport & studie’ van de Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door Paul Wylleman.
  • ‘Le Service des sports de l'Université Catholique de Louvain’ van de Université Catholique de Louvain, vertegenwoordigd door Thierry Zintz.  
  • 'De opleiding bachelor bedrijfsmanagement – afstudeerrichting sportmanagement – dagonderwijs en afstandsonderwijs' van de Vives Hogeschool, vertegenwoordigd door Tania Corbanie.

Voor meer informatie over het project kan u terecht op http://athletes.friendly.edu.olympic.si

Binnen het BOIC volgt Nicky Van Rossem als Athlete Pathway Manager dit project op: n.vanrossem@olympic.be