Logo of Team Belgium

De Duitstalige Gemeenschap telt vier sport/trainingscentra voor de volgende disciplines: artistieke gymnastiek meisjes en jongens, tennis, schaken en een centrum voor de mentaal gehandicapte sporters (Special Olympics).

Sinds 2014 steunt de Duitstalige Gemeenschap haar beste atleten door middel van een systeem van assistentie op drie niveaus. De atleten verkrijgen een kaderstatuut (A-B-C) in functie van hun sportieve prestaties. Via deze regeling zijn de atleten van de Duitstalige Gemeenschap beter gefinancierd voor de voorbereiding en de deelname aan internationale competities en hebben zij door middel van een nauwe samenwerking met de Franstalige Gemeenschap de gelegenheid om zich in te schrijven in een trainingscenter.

Er is eveneens specifieke steun voorzien voor ploegen die opklimmen in de nationale topcompetities en voor de hoog gekwalificeerde scheidsrechters of rechters.

Een overeenkomst met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité garandeert eveneens de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap. Bovendien neemt de Duitstalige Gemeenschap enerzijds deel aan het Olympisch Platform en anderzijds aan de vergaderingen van de ABCD Commissie.

Meer informatie: www.ostbelgiensport.be