Logo of Team Belgium

Het GAMES-project is een Europees project van 24 maanden (gestart in april 2022) dat als doel heeft de gendergelijkheid in belangrijke sleutelposities en leidinggevende functies van Nationale Olympische Comités (NOC's) en hun leden te verbeteren. Hiervoor willen structurele veranderingen in het bestuur bevorderen, het inzicht in bestaande culturele barrières verbeteren en de NOC’s aanmoedigen om samen te werken met hun federaties om duurzame veranderingen tot stand te brengen.

Het consortium bestaat uit 8 NOC's (België, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Ierland, Letland, Noord-Macedonië en Turkije) onder de coördinatie van het EOC EU Office, het EU-vertegenwoordigingskantoor van de Europese Olympische Comités (EOC), met de steun van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het programma Erasmus+ Sport.

Het BOIC heeft zich geëngageerd om een nationaal actieplan (beschikbaar via onderstaande link) te ontwikkelen om de gendergelijkheid binnen zijn organisatie te verbeteren en een nationaal evenement te organiseren om dit plan te lanceren.

Belangrijkste activiteiten

  • Enquête bij de NOC's en enkele federaties om meer inzicht te krijgen in de positie van vrouwen in deze organisaties.
  • Analyse van de gegevens en publicatie van de resultaten.
  • Opstellen van een nationale actieplan per deelnemend land
  • Organisatie van een nationaal evenement in elk deelnemend land

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kan u terecht op: www.games-project.com.

Binnen het BOIC volgt Daniela Jost als HR Manager dit project op: d.jost@olympic.be.