Logo of Team Belgium

Sinds begin 2023 maakt het BOIC deel uit van het tweejarig Erasmus+ project ‘Supporting Mental Health through the Entourage in high-performance Sport’ (MENTiS).

Het project wordt geleid door de Vrije Universiteit Brussel en heeft als doel om initiatieven rond mentale gezondheid binnen topsport- en talentontwikkelingsorganisaties in Europa te versterken door te focussen op de entourage van atleten (bv. coaches, omkadering en anderen). Hierbij wil het project wetenschappelijk onderbouwde didactische hulpmiddelen en instrumenten ontwikkelen om zo organisaties hun diensten rond mentale gezondheid voor atleten en leden van hun entourage verder te ondersteunen en te verbeteren.

Het MENTiS project brengt 28 experten samen uit het domein ‘topsport en mentale gezondheid’. Ze vertegenwoordigen 8 verschillende organisaties uit 6 Europese landen (België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).

Meer info over het MENTiS-project : https://spmb.research.vub.be/mentis

BOIC: Nicky Van Rossem (n.vanrossem@olympic.be)