Logo of Team Belgium

In 2015 en 2016 maakte het BOIC samen met 11 andere NOC’s en organisaties deel uit van het Europese tweejarige SIGGS-project. SIGGS werd gestuurd vanuit het EOC EU Office en staat voor “Support the Implementation of Good Governance in Sport”. Het project helpt sportfederaties en NOC’s via consultancy en managementtools om de principes van goed bestuur te implementeren en na te leven. Als referentie dienen de universele beginselen van goed bestuur van de Olympische Beweging en de Europese Unie.

Het belangrijkste resultaat van het SIGGS-project is een auto-evaluatieplatform voor sportfederaties en Olympische Comités. Door op dit platform een vragenlijst in te vullen kunnen sportorganisaties rechtstreeks specifiek advies krijgen op basis van hun noden. Het platform bevat ook een hele reeks goede praktijkvoorbeelden en interessante instrumenten.

Dit platform krijgt regelmatig een update. Het platform blijft ook de komende jaren gratis beschikbaar.Het SIGGS-platform is toegankelijk via de website https://www.sportgovernance-eoceuoffice.eu/siggsself-evaluation-tool-governance-sport.