Logo of Team Belgium

RINGS staat voor ‘Road towards Innovative governance of NOC's and Grassroots Sport organisations’, het wil het bestuur van Nationale Olympische Comités (NOC's) en sportfederaties in Europa verbeteren door middel van strategisch- en veranderingsmanagement.

NOC's en sportfederaties worden meer en meer geconfronteerd met hogere verwachtingen van hun – externe -  stakeholders. Het aantal stakeholders is ook aanzienlijk toegenomen en hun specifieke belangen zijn verschillend, afhankelijk van het topic in kwestie, waardoor het bestuur en het beheer van de NOC's een grotere uitdaging vormen dan ooit tevoren.

Het RINGS-project, ondersteund door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie, bracht de ervaringen van 11 Europese Nationale Olympische Comités (België, Bosnië Herzegovina, Cyprus, Denemarken, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Nederland, Slovakije en Turkije) samen met de expertise van Johannes Gutenberg-universiteit Mainz.

De drie instrumenten, die als doel hebben om sportfederaties en Nationale Olympische Comités te ondersteunen met strategisch management, zijn: 

  • Een handboek over Strategisch Management, samengesteld door het team van Professor Holger Preuss van de Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
  • Public Affairs Guidelines, geschreven door het Olympisch Comité van Denemarken (DIF). 
  • Een online tool voor stakeholder analyse, ontwikkeld door het EOC EU Office in samenwerking met Symantra

Deze instrumenten alsook meer informatie over het project is beschikbaar op het Sport Governance Platform van het EOC EU Office.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kan u terecht op: https://rings-project.com/.

Binnen het BOIC volgt Matthias Van Baelen als External Affairs Manager dit project op: m.vanbaelen@olympic.be.