Logo of Team Belgium

"Rule 40" verwijst naar de 3de alinea van de uitvoeringstekst Rule 40 van het Olympisch Handvest die bepaalt onder welke voorwaarden de afbeeldingen van de Deelnemers voor reclamedoeleinden mogen worden gebruikt tijdens de periode van de Olympische Spelen. (27 januari 2022 t.e.m. 22 februari 2022 voor de Spelen van Beijing 2022):

"De atleten, delegatieleden en andere teamleden die aan de Olympische Spelen deelnemen, kunnen toestaan dat hun persoon, naam, afbeelding of sportprestaties tijdens de Olympische Spelen worden geëxploiteerd voor reclamedoeleinden, overeenkomstig met de vastgestelde principes het uitvoerend Comité van het IOC."

N.B.: Het gebruik van de Olympische Eigendommen is te allen tijde (ook buiten de periode van de Olympische Spelen) aan strenge regels gebonden. Ga voor meer informatie naar "Olympische Eigendommen".